ACCESUL LA JUSTIȚIE

Asistență juridică gratuită

Asistență juridică cu plată

Drepturile omului în vizorul societății civile

Asistență juridică cu plată

Această componentă a site-ului web a fost elaborată în cadrul proiectului „Accesul la Justiție în Moldova”, implementat de Millennium DPI Partners din fondurile Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA.

Informațiile expuse au menirea de a facilita asistența juridică a persoanelor prin prezentarea detaliată a opțiunilor de asistență disponibile gratuit.

Proiectul „Accesul la Justiție în Moldova” și-a propus să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție al populației, în special prin sporirea gradului de informare și protecție a celor mai vulnerabili membri ai societății. Organizațiile partenere elaborează și publică în cadrul proiectului materiale de informare și sensibilizare a cetățenilor privind drepturile și libertățile pe care le au, implementează o campanie de promovare a unei justiții sănătoase, care răspunde principiilor și valorilor statului de drept și nevoilor sociale existente, acordă suport juridic gratuit beneficiarilor lor și susțin inițiative de îmbunătățire a cadrului juridic ce reglementează accesul la justiție. De asemenea, în cadrul proiectului sunt desfășurate diverse tipuri de instruiri, dezvoltare de capacități și dezvoltare organizațională pentru organizațiile societății civile și alți  actori din sectorul justiției care facilitează accesul la justiție al populației.

str. Armenească, 27, et. 3, Chișinău MD-2012, Republica Moldova, Email: moldovaprogram@gmail.com


Informațiile furnizate pe acest website nu sunt informații oficiale ale Guvernului SUA și nu reprezintă punctele de vedere sau pozițiile Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului SUA.
Dimensiune font
Contrast