Accidentele la locul de muncă. Cine își asumă răspunderea? | ZdG

404

De la începutul anului 2020, s-au produs mai multe cazuri în care oamenii au avut de suferit la locul de muncă, scrie Ziarul de Gardă. Potrivit legii, pentru a evita accidentele de muncă, angajatorul trebuie să-i asigure angajatului condiții optime, echipament de protecție, dar și informația necesară privind securitatea și sănătatea în muncă. Angajatul, la rândul său, trebuie să cunoască măsurile de protecție și să le respecte. Legea prevede că atât angajatorul, cât și angajatul pot fi sancționați, dacă au comis încălcări. 

Pentru a evita producerea accidentelor la locul de muncă, angajatorul trebuie să organizeze, la locul de muncă, activități de protecție și de prevenire a riscurilor profesionale. De asemenea, el trebuie să aibă grijă ca angajații să fie instruiți teoretic și practic, ca aceștia să aibă condiții sigure de muncă și să fie asigurați cu echipamente de protecție. 

Angajatul ar trebui să atragă atenția la punctele ce vizează securitatea și sănătatea în muncă

Angajații, la rândul lor, trebuie să însușească măsurile de protecție și să le respecte, pentru a evita accidentarea și îmbolnăvirea la locul de muncă. Din informația oferită de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, instituție ce efectuează controlul securității și sănătății în muncă la instituțiile și agenții economici din domeniile sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranța alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice, la semnarea contractului individual de muncă, angajatul ar trebui să atragă atenția la punctele ce vizează securitatea și sănătatea în muncă. 

„În contract trebuie să fie indicate atribuțiile funcției, riscurile specifice funcției, denumirea lucrării pe care angajatul trebuie să o îndeplinească, în cazul în care contractul este semnat doar pe perioada efectuării respectivei lucrări, drepturile și obligațiile salariatului, dar și compensațiile pe care le va primi în cazul în care va presta munca în condiții grele, vătămătoare sau periculoase. În contract trebuie să fie indicat regimul de muncă și de odihnă, inclusiv durata zilei și săptămânii de muncă a salariatului”, se arată în răspunsul oferit pentru ZdG.

Ce este un accident de muncă?

Legea definește accidentul de muncă ca fiind un eveniment care a produs vătămarea violentă a organismului salariatului ca urmare a acţiunii unui factor de risc şi care a condus la pierderea temporară sau permanentă a capacității de muncă ori la decesul salariatului. 

Accidentul de muncă poate surveni în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, înainte de începerea sau după încetarea lucrului, atunci când salariatul se deplasează pe teritoriul instituției, atunci când îşi schimbă îmbrăcămintea sau predă locul de muncă;

Un accident la locul de muncă  se poate întâmpla în timpul pauzelor sau în timpul deplasărilor în interes de serviciu, sau în timpul participării la acțiuni culturale sau sportive, în baza unui ordin emis de angajator. La fel, se consideră accident de muncă și cazul în care persoana a suferit de pe urma prevenirii sau înlăturării unui pericol, sau pentru salvarea unui alt salariat aflat în pericol. 

Cine poartă răspundere pentru accidentele la locul de muncă?

Persoanele cu funcții de răspundere și lucrătorii vinovați de încălcarea actelor normative privind securitatea și sănătatea în muncă poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă și penală, conform legii. 

Încălcarea de către angajator a legii privind sănătatea și securitatea în muncă se pedepsește contravențional sau în cazul în care au fost provocate accidente cu oameni, sau cu urmări grave, se pedepsește penal. 

Legea prevede că martorii accidentului trebuie să comunice angajatorului despre faptul că a avut loc un accident de muncă și să acorde accidentatului, dacă este necesar, primul ajutor. Conducătorul instituției, dacă este cazul, va asigura transportarea accidentatului la spital, unde i se va elibera un certificat privind vătămările pe care le-a suferit. Vor fi evacuați oamenii, dacă este necesar, și se va anunța organul responsabil de cercetare a accidentelor în muncă, spre exemplu, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – pentru instituțiile și agenții economici din domeniile sanitar-veterinar, fitosanitar sau siguranța alimentelor, Agenția Naţională pentru Sănătate Publică – pentru instituțiile și agenții economici din domeniul  ocrotirii sănătății şi sănătății publice; Agenția Națională Transport Auto – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată, în principal, de legislația din domeniul transportului rutier. În cazul accidentelor mortale se va anunța poliția.

Procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă

Conform legii, pentru a stabili circumstanțele unui accident de muncă, cauzele și persoanele care au admis încălcări, ca urmare a accidentului, se întocmește procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă. Acesta  este un act, pe care îl întocmește o comisie specială care investighează cazul. Această comisie este creată de angajator. 

LATER ADD: Accidentele grave şi mortale vor fi cercetate de către autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale, care va desemna inspectorii de muncă ce vor efectua cercetarea accidentelor fără a se preta influenţelor de orice fel.

Autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale informează, în termen de 5 zile, Inspectoratul de Stat al Muncii cu privire la accidentele de muncă produse.

Indemnizația unică

În cazul în care capacitatea de muncă a persoanei a fost redusă în urma accidentului, atunci acesta are dreptul la o indemnizație unică, luându-se ca bază salariul mediu lunar pe ţară, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă, dar nu mai puţin de un salariu anual al accidentatului.

În caz de deces al lucrătorului în urma unui accident de muncă, angajatorul va repara prejudiciul material și va achita o indemnizație unică, luându-se ca bază salariul mediu anual al celui decedat, înmulţit la numărul anilor compleţi pe care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta de 62 de ani, dar nu mai puţin de 10 salarii medii anuale.

 Dacă accidentul a avut loc din vina accidentatului, atunci se va lua în calcul și gradul de vină al acestuia, iar indemnizația se va micșora în funcție de vina pe care o are.       

Conform datelor Biroului Național de Statistică, pe teritoriul R. Moldova în jur de 500 de persoane anual au fost victime ale accidentelor la locul de muncă.

Acest articol a fost creat și publicat de Ziarul de Gardă în cadrul Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă.

Imprimare