La data de 28 ianuarie 2022, Republica Moldova a trecut prin cel de-al treilea ciclu al Evaluării Periodice Universale (EPU), în urma căreia a primit o serie de recomandări din partea statelor membre ale ONU cu privire la rezolvarea celor mai importante probleme sistemice din domeniul drepturilor omului.

Asociația Promo-Lex a analizat și a scos în evidență recomandările pe care le-a primit Republica Moldova în domeniul prevenirii și combaterii torturii și cele din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. 

Prevenirea și combaterea torturii

Germania a recomandat R. Moldova asigurarea faptului că toate plângerile privind actele de tortură și relele tratamente sunt investigate prompt, imparțial și eficient, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv Protocolul de la Istanbul. De asemenea, a încurajat îmbunătățirea condițiilor în închisori și luarea măsurilor eficiente împotriva suprapopulării, în conformitate cu standardele internaționale, inclusiv cu Regulile Nelson Mandela.

Luxemburg a recomandat asigurarea faptului că Consiliul pentru Prevenirea Torturii poate vizita, în cadrul mandatului său, în mod regulat și inopinat toate locurile în care persoanele sunt private de libertate, inclusiv spitalele de psihiatrie, instituțiile psiho-neurologice și instituțiile pentru minori.

Federația Rusă a recomandat asigurarea unei investigații prompte, imparțiale și eficace a plângerilor privind actele de tortură și rele tratamente și stabilirea unui mecanism de investigare eficient și independent în acest scop.

sursa: Promo-Lex
sursa: Promo-Lex

Prevenirea și combaterea violenței în familie

Canada a recomandat punerea în aplicare a reformelor judiciare și a legislației și politicilor îmbunătățite bazate pe standarde internaționale în domeniul drepturilor omului, în conformitate cu ratificarea Convenției de la Istanbul și cu recomandările conexe acesteia. 

Cehia a încurajat luarea măsurilor pentru a asigura faptul că legile care oferă protecție împotriva violenței în familiei și de gen sunt implementate în mod eficient și că victimele sunt protejate și asigurate cu asistența necesară. 

Islanda a recomandat furnizarea serviciilor de asistență esențiale și specializate pentru victimele violenței bazate pe gen, inclusiv violenței în familie.

sursa: Promo-Lex
sursa: Promo-Lex

EPU este un proces unic, care implică o analiză a evidențelor privind drepturile omului din toate statele membre ale ONU. Procesul este condus de către stat, sub auspiciile Consiliului pentru Drepturile Omului, care oferă fiecărei țări posibilitatea să declare ce măsuri a luat pentru a ameliora situația drepturilor omului pe teritoriul său și pentru a-și îndeplini obligațiile privind drepturile omului. 

Fiind una din principalele atribuții ale Consiliului, EPU are rolul de a asigura egalitatea de tratament pentru fiecare stat atunci când este evaluată situația drepturilor omului pe teritoriul său.

La prima evaluare în cadrul EPU în anul 2011, Moldova a primit, în total, 123 de recomandări, iar la cea de-a doua evaluare, care a avut loc în anul 2016, Moldova a primit 218 recomandări.

Imprimare