Sursa foto: https://www.financialexpress.com/

Ați procurat un produs neconform și nu știți cum să procedați sau unde să vă adresați? Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP) a informat, printr-un răspuns către ZdG, că vânzătorul trebuie să înlocuiască sau să repare produsul timp de 14 zile sau să convină împreună cu cumpărătorul asupra unui termen. APCSP, la rându-i, ar trebui, în termen de 30 de zile la petiția adresată, să ofere un răspuns. Legea prevede și anumite excepții. Instituția ne-a informat și despre drepturile consumatorilor atunci când procură un produs neconform.

Consumatorul poate cere vânzătorului să-i înlocuiască produsul

Un produs este neconform atunci când deviază de la cerințele specifice sau când una sau mai multe caracteristici ale sale nu îndeplinesc cerințele standard. Vânzătorul răspunde în fața consumatorului pentru orice neconformitate a produsului, la momentul livrării acestuia. În cazul unei neconformități, consumatorul poate cere vânzătorului să-i repare sau să-i înlocuiască produsul, să-i reducă prețul sau să-i restituie contravaloarea. Vânzătorul, la rândul său, trebuie să suporte toate costurile legate de cheltuielile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare sau ambalare a produsului.

În cazul produselor cu greutatea mai mare de 10 kg sau ale căror înălțime și circumferință depășesc în sumă 200 cm, transportarea către vânzător pentru reparația sau înlocuirea produsului se efectuează cu forțele şi mijloacele vânzătorului. Acesta va suporta costurile pentru transportarea în limitele localității în care este amplasată unitatea de comerț de unde a fost procurat produsul, precum şi din localitatea de reședință a consumatorului. Dacă vânzătorul nu respectă această prevedere,  consumatorul poate achita costurile de transport din contul său, iar vânzătorul îi va restitui cheltuielile în baza documentelor justificative.

Vânzătorul trebuie să repare produsul în 14 zile

Consumatorul are dreptul la alegere: fie solicită repararea produsului, fie înlocuirea lui. El nu va putea cere acestea, dacă reparația bunului este imposibilă, sau dacă vânzătorul va suporta pentru reparație costuri mai mari decât valoarea produsului.

Vânzătorul trebuie să înlocuiască sau să repare produsul într-o perioadă de timp rezonabilă, pe care o stabilește de comun acord cu cumpărătorul, fără a-i crea inconveniențe.

Această perioadă de timp nu poate depăși 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a informat vânzătorul despre neconformitatea produsului. Termenul poate fi prelungit exclusiv cu acordul consumatorului.

Primirea și predarea produsului are loc în baza unui document, iar dacă vânzătorul a reținut produsul pentru reparare sau înlocuire, actul trebuie să conțină informația detaliată despre produs și despre termenul de soluționare a reclamației.

Dacă consumatorul cere înlocuirea produsului cu un produs similar de alt model, se recalculează prețul de cumpărare. Dacă agentul economic nu dispune de un produs similar cu cel returnat, consumatorul e în drept să ceară restituirea contravalorii produsului, iar vânzătorul este obligat să primească produsul respectiv şi să restituie costurile. Mărfurile second-hand nu pot fi înlocuite.

Cumpărătorul poate cere restituirea contravalorii produsului

Reducerea prețului sau restituirea contravalorii produsului poate fi cerută în următoarele cazuri: dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit, dacă produsul nu a fost reparat timp de 14 zile sau în termenul stabilit sau dacă consumatorului i-au fost provocate inconveniențe semnificative. De asemenea, dacă produsul a fost reparat, iar ulterior au apărut neconformități și consumatorul refuză ca acesta să mai fie reparat, atunci consumatorul poate cere reducerea prețului sau restituirea contravalorii lui. Consumatorul poate cere același lucru, dacă a depistat o neconformitate în termen de șase luni de la data livrării produsului și dacă vânzătorul refuză ca acesta să fie reparat sau înlocuit. Suma reducerii prețului se stabilește cu acordul vânzătorului și al cumpărătorului.

Dacă neconformitatea este minoră și nu exercită o influență substanțială asupra utilizării produsului, consumatorul nu are dreptul să ceară restituirea contravalorii acestuia.

În cazul produselor alimentare sau farmaceutice necorespunzătoare cerințelor stabilite, vânzătorul este obligat, la cererea şi opțiunea consumatorului, să le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora. În acest caz se ia în calcul prețul produsului la data examinării reclamației – în cazul în care prețul lui s-a majorat şi prețul la data procurării – în cazul în care prețul lui s-a micșorat.

Reducerea prețului sau restituirea contravalorii produsului în limitele termenului de garanție se face în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamației. În cazul produselor electrice de uz casnic, vânzătorul este obligat să ofere gratuit, în termen de 3 zile, pe perioada remedierii, un produs similar, suportând cheltuielile de transport.

Se va adresa la APCSP, dacă depistează produse neconforme

APCSP verifică cum sunt respectate cerințele privind siguranța produselor nealimentare introduse sau puse pe piață, dar și calitatea serviciilor turistice prestate. Agenția mai supraveghează și verifică utilizarea adecvată a unităților de măsură și simbolurilor, corectitudinea măsurărilor în unitățile care comercializează produse nealimentare.

Consumatorii sunt în drept să se adreseze către APCSP atunci când depistează sau dețin produse neconforme și/sau periculoase, dar și în cazul în care vânzătorii refuză nejustificat să înlocuiască sau să repare produsul neconform în mod gratuit sau să restituie contravaloarea acestuia.

Cum se scrie o petiție?

Petiția adresată APCSP trebuie să conțină numele și prenumele, domiciliul, adresa poștei electronice, după caz, denumirea autorității căreia îi este adresată, descrierea și motivarea problemei apărute, data și semnătura petiționarului. Petiția, împreună cu actele doveditoare, poate fi depusă online, utilizând formularul de pe site-ul http://consumator.gov.md/, rubrica „depunerea reclamațiilor” sau la adresa: Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. La „Ghișeul Consumatorului” din cadrul instituției se oferă formulare de cereri. De asemenea, în cadrul instituției activează telefonul consumatorului: 022 51 51 51 sau 0800 28 028 (apel gratuit din rețeaua fixă Moldtelecom).

În conformitate cu Codul Administrativ al R. Moldova, termenul general în care trebuie să fie examinată o reclamație constituie 30 de zile de la data înregistrării cererii. Dacă procedura este complicată, agenția poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile, cu condiția că va informa petiționarul. În mod excepțional, în cazurile de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, Agenția poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile.

Dacă cererea nu a fost soluționată în termen, atunci ea se consideră acceptată. De asemenea, petiționarul poate înainta în instanța de judecată, în conformitate cu Codul Administrativ, o acțiune în contencios administrativ.

Conform raportului de activitate, în 2019, la APCSP au fost înregistrate 1493 petiții, cu 201 mai puține față de perioada similară a anului 2018.

Imprimare