La începutul lunii octombrie, Parlamentul a votat, în prima lectură, modificări legislative care au scopul de a îmbunătăți mecanismele de protecție împotriva discriminării. Autorii documentului propun extinderea criteriilor de nediscriminare, îmbunătățirea colectării de date în materia egalității, monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor și consolidarea cadrului instituțional.

Proiectul de lege nr. 304/2022 a fost elaborat în contextul Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și are scopul de a înlătura deficiențele cadrului normativ în acest domeniu. Totodată, Codul contravențional ar putea fi completat cu noțiunile de „hărțuire” și „victimizare”. Astfel, va fi sancționat orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane. Secretara de stat de la ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a menționat că combaterea discriminării este indispensabilă în procesul de promovare a egalității pentru toate persoanele, iar pentru ca Republica Moldova să ajungă la standardele europene este necesar ca mecanismul național cu privire la combaterea discriminării și asigurării egalității să fie unul funcțional.

„Acest pachet de legi urmărește sporirea eficienței și impactului sistemului de prevenirii și combatere a discriminării prin precizarea și reglementarea mai clară a competențelor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării, extinderea criteriilor și concretizarea criteriilor de nediscriminare, îmbunătățirea colectării datelor, dar și a modului de examinare a plângerilor de către de Consiliu, consolidarea cadrului instituțional în domeniu, în vederea asigurării unei mai bune implementări, inclusiv prin faptul că membrii Consiliului și instituția vor avea mai multe pârghii de intervenție pentru a asigura o mai bună protecție a victimelor discriminării”, a precizat Veronica Mihailov-Moraru.

O altă prevedere a proiectului este completarea Legii cu privire la asigurarea egalității cu un șir de criterii discriminatorii, inclusiv cele referitoare la originea socială, națională, statut social, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte opinii. Includerea acestor criterii derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Documentul a provocat însă un val de critici din partea societății civile. Într-un apel public, semnat de aproape 30 de organizații, se atrage atenția că proiectul de lege a fost votat în Parlament în varianta propusă de Ministerul Justiției, fără a se organiza consultări publice deschise pentru societatea civilă, motiv pentru care pentru lectura a doua Consiliul pentru Egalitate și organizațiile societății civile semnatare ale apelului au formulat mai multe recomandări. Iată doar câteva dintre acestea:

  • Completarea mandatului Consiliului pentru egalitate în ceea ce privește constatarea și sancționarea contravențiilor pentru a asigura eficacitatea mecanismului de aplicare a legii.
  • Acordarea de competențe Consiliului pentru egalitate de a sesiza Curtea Constituţională în cazul identificării unor prevederi legislative discriminatorii.
  • Acordarea Consiliului pentru egalitate a dreptului să efectueze vizite de documentare și monitorizare a faptelor care formează obiectul plângerii în scopul monitorizării modului de executare a prescripțiilor/recomandărilor formulate.
  • Dreptul Consiliului pentru egalitate de a desfășura audieri de către cel puțin un membru al Consiliului.
  • Asigurarea Consiliului pentru egalitate cu resurse financiare suficiente pentru creșterea salarială a personalului în scopul prevenirii fluxului și deficitului de resurse uman.

Între altele, semnatarii au cerut (1) definitivarea proiectului de lege nr. 304/2022 de revizuire a cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității în conformitate cu recomandările formulate pe marginea acestuia de organizațiile naționale și internaționale și (2) publicarea variantei finale a proiectului de lege pe pagina web a Parlamentului, în timp util înainte de transmitere spre lectura a doua.

Imprimare