Digitizarea hotărârilor judecătorești

 

 

 

 

 

 

Până în 2019, Programul USAID pentru Justiție Transparentă va digitiza circa 700.000 de  încheieri și hotărâri ale Judecătoriei Chișinău, care au fost emise din 1973 până în 2009.

Încheierile și hotărârile judecătorești digitizate ale Judecătoriei Chișinău vor fi incluse într-o bază de date, care va fi publicată pe Portalul Instanțelor Naționale de Judecată din Moldova.

Digitizarea hotărârilor judecătorești și crearea unei baze de date, cu access gratuit pentru public, este o componentă esențială a modernizării instanțelor.

În plus, digitizarea hotărârilor judecătorești în cadrul Judecătoriei Chișinău va contribui la aplicarea coerentă a practicii judiciare, întrucât judecătorii, avocații și procurorii vor avea acces la hotărârile vechi. Transmiterea informațiilor și a documentelor online, la diferite părți simultan și de la distanță, este un pas esențial în asigurarea transparenței sistemului judecătoresc.