Sistemul informațional e-Dosar

Pe 13 februarie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat pilotarea dosarului electronic în cadrul Judecătoriei Chișinău. După testarea funcționalităților, sistemul e-Dosar va fi extins în toate instanțele din țară.

Utilizarea sistemului e-Dosar oferă justițiabililor o serie de facilități, printre care:

Depunerea electronică a cererilor de chemare în judecată 24/24 prin acces securizat al părților;

Semnarea electronică a documentelor anexate online;

Transmiterea electronică a tuturor materialelor dosarului;

Prezentarea probelor şi distribuirea materialelor de pe dosar în formă electronic, etc.

Accesarea dosarului online de către toți participanții la procesul de judecată;

Achitarea taxei de stat de către avocați prin intermediul platformei Mpay, inclusiv atașarea automată a confirmării de plată la dosar;

Primirea notificărilor cu privire la avasarea dosarului în cadrul instanței judecătorești.

Sistemul e-Dosar a fost finanțat din sursele bugetului de stat în sumă de 3,78 milioane lei. Până în 2019, sistemul informatic național e-Dosar va fi conectat la Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), astfel încât, gestionarea dosarelor în instanțele judecătorești din Moldova se va efectua în totalitate electronic. Această interconexiune de sisteme va spori considerabil viteza de stabilire a primei ședințe de judecată și va contribui la economisirea resurselor financiare, atât în cadrul sistemului judecătoresc, cât și pentru justițiabili.

Anunțul oficial despre pilotarea sistemului informațional e-Dosar a fost comunicat pe pagina web a Ministerului Justiției în februarie 2018 și poate fi accesat aici.