Foto: Radio Europa Liberă

În R. Moldova, gradul de toleranță față de persoanele cu dizabilități este foarte scăzut, se arată în Sondajul privind „percepțiile și atitudinile față de persoanele cu dizabilități în societate”, realizat de Asociația „Motivație”, cu sprijinul UNFPA/UN Women. Cercetarea a fost realizată în două raioane – Strășeni și Fălești, iar concluzia e că persoanele cu nevoi speciale sunt tratate cu indiferență de majoritatea membrilor comunității. Aproape 60% dintre respondenții studiului au recunoscut că oamenii nu știu să comunice cu o persoană cu dizabilități.

Rezultate sondajului mai arată că, în opinia membrilor comunității, persoanele cu dizabilități întâmpină probleme de integrare. Concepțiile greșite, atitudinile negative sau lipsa de cunoștințe afectează direct integrarea acestora. 

Potrivit cercetării, persoanele cu nevoi speciale sunt expuse mai multor riscuri, între care violența și marginalizarea. Umilirea prin limbaj jignitor este cea mai frecventă formă de violență atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor. De asemenea, datele colectate sugerează că persoanele cu dizabilități sunt tratate cu indiferență de majoritatea membrilor comunităților, iar aproape 12 la sută nu manifestă respect și apreciere față de acestea. Aproape 2/3 dintre respondenți au fost de acord cu afirmațiaoamenii iau în derâdere/fac glume pe seama dizabilității și că „e mai ușor să tratezi urât o persoană cu dizabilitate decât una fără”. 

Recomandări

În opinia autorilor, rezultatele sondajului arată că sunt necesare acțiuni care ar contribui la creșterea înțelegerii de către membrii comunității a nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități. 

• Consolidarea capacităților de implicare activă ale persoanelor și grupurilor de persoane vulnerabile în realizarea și apărarea drepturilor fundamentale.

• Desfășurarea unor activități de instruire pentru diferite grupuri țintă în scopul înțelegerii și conștientizării efectelor violenței împotriva femeilor și bărbaților cu dizabilități.

• Promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități prin consolidarea capacităților reprezentanților mass-media locale în vederea îmbunătățirii modului în care sunt prezentate publicului larg.

• Dezvoltarea la nivel comunitar a serviciilor adecvate și sigure de sprijin pentru victimele violenței. 

• Informarea membrilor comunităților despre măsurile de protecție, serviciile existente în vederea creșterii numărului identificări și raportări a cazurilor de violență împotriva persoanelor cu dizabilități. 

Acțiuni ale autorităților

Joi, 4 noiembrie, Parlamentul de la Chișinău a ratificat Protocolul opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Prin ratificarea protocolului, R. Moldova își reafirmă poziția privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în toate domeniile, inclusiv social, economic, cultural, sănătate, educație, informare și comunicare. 

Printre altele, documentul reglementează competența Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități privind procedura de primire, examinare şi analiză a plângerilor persoanelor sau a grupurilor de persoane care susțin că sunt victime ale încălcării prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Imprimare