Totul despre relațiile de familie | Ține de TINEri #5

1455

Familia se întemeiază prin încheierea căsătoriei. Un cuplu poate conviețui și fără înregistrarea căsătoriei, situație care, din varii motive, este întâlnită deseori în viața de zi cu zi. Legislația Republicii Moldova, în principiu, nu recunoaște concubinajul și concubinilor nu li se aplică reglementările ce vizează relațiile dintre soți. Află mai multe despre relațiile de familie de la Irina Digori, Vasile Leorda și Inga Spinu, juriști și membri ai comunității Acțiune pentru Justiție

Totul despre relațiile de familie | Ține de TINEri #5 este cel de-al cincilea video din seria de materiale informative ce tălmăcesc dreptul pe înțelesul TINErilor. Proiectului „Tinerii în siguranță – educația juridică pentru un mediu fără riscuri” este implementat de către INVENTO, de pe a cărei pagină a fost preluat textul de mai jos.

 ***

Sunt similare relațiile dintre concubini și cele dintre soți?

Relațiile personale dintre concubini și cele dintre soți pot fi similare, bazate pe aceleași sentimente și principii, însă aspectele patrimoniale și drepturile și obligațiile pe care le au partenerii în aceste 2 situații sunt diferite. Spre exemplu, bunurile dobândite de către unul dintre concubini nu reprezintă proprietate comună a ambilor parteneri și ei nu beneficiază reciproc de dreptul la întreținere. Din aceste puncte de vedere, relațiile dintre soți beneficiază de o protecție juridică sporită, care nu se aplică față de concubini. Acesta este unul dintre argumentele principale care justifică de ce încheierea căsătoriei este preferabilă pentru orice cuplu.

Ce înseamnă căsătoria?

Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie.

Care sunt condițiile ce trebuiesc întrunite pentru a încheia o căsătorie?

Pentru încheierea căsătoriei trebuie să fie întrunite anumite condiții și să nu existe impedimente. Prima condiție ar fi diferența de sex. În Republica Moldova, căsătoria poate fi încheiată doar între un bărbat și o femeie.

A doua condiție este atingerea vârstei matrimoniale, ceea ce înseamnă că ambii parteneri trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

Din motive temeinice, cum ar fi graviditatea, nașterea unui copil sau altele, autoritatea tutelară locală poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult decât cu doi ani. Adică, persoana poate avea cel puțin 16 ani.

A treia condiție este consimțământul persoanelor care se căsătoresc. Acesta trebuie să fie reciproc, neviciat (adică liber, neafectat de eroare, dol sau violență), exprimat personal şi necondiţionat.

Ultima dintre condiții este comunicarea stării sănătății. Persoanele care doresc să se căsătorească sunt obligate să se informeze reciproc despre starea sănătăţii lor.

Care sunt impedimentele încheierii unei căsătorii? 

Codul familiei prevede și unele impedimente, adică împrejurări care fac imposibilă încheierea căsătoriei, cum ar fi: căsătoria unuia dintre parteneri, rudenia, adopția, curatela, lipsa autorizării pentru persoanele în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară, ispășirea pedepsei de către ambii soți care au fost condamnați la privaţiune de libertate și altele. Lista situațiilor în care nu se admite încheierea căsătoriei este indicată expres în Codul familiei.

Care este procedura de încheiere a căsătoriei?

  1. Persoanele care doresc să se căsătorească trebuie să depună personal declaraţia de căsătorie, în formă scrisă, la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre ei sau al părinţilor unuia dintre ei.
  2. Încheierea căsătoriei va avea loc la expirarea termenului de o lună din data depunerii declaraţiei, dar nu mai târziu de 2 luni din acel moment.
  3. Dacă există motive temeinice, termenul poate fi redus, iar în cazuri excepţionale, cum ar fi pericolul pentru viaţă, graviditatea, naşterea copilului sau altele, căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei.
  4. Până la momentul fixat pentru încheierea căsătoriei, cei ce au depus declaraţia pot refuza să se căsătorească. Totodată, în acest termen, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există un impediment legal ori dacă nu sunt îndeplinite alte cerinţe ale legii.
  5. În cazul în care nu există impedimente, căsătoria va fi încheiată la data stabilită, în prezenţa viitorilor soţi.
  6. La această dată, funcţionarul de stare civilă:
  • verifică întrunirea condiţiilor și lipsa impedimentelor;
  • ia consimţământul viitorilor soţi în vederea încheierii căsătoriei;
  • declară căsătoria încheiată şi întocmeşte actul de căsătorie;
  • eliberează soţilor certificatul de căsătorie.

Din acest moment, iau naștere drepturile şi obligaţiile juridice ale soţilor.

NB: Pentru a afla mai multe despre încheierea căsătoriei, consultați Codul familiei, Legea privind actele de stare civilă, dar și site-ul Agenției Servicii Publice.

***

Seria de materiale informative ce tălmăcesc dreptul pe înțelesul TINErilor a fost elaborată în cadrul proiectului „Tinerii în siguranță – educația juridică pentru un mediu fără riscuri”, care este implementat de către INVENTO și face parte din cadrul Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă.

 
Imprimare