În ianuarie 2018, Programul USAID pentru Justiție Transparentă a dotat toate instanțele judecătorești din Republica Moldova cu echipament pentru conferințe video. Personalul instanțelor judecătorești utilizează echipamentul de conferință pentru a desfășura ședințe online cu alte instanțe, inclusiv cu Consiliul Superior al Magistraturii. Ședințele online în timp real duc la o comunicare mai bună și o administrate judecătorească mai eficientă, ceea ce este crucial în asigurarea unei implementării fără probleme a procesului complex de reorganizare și optimizare a instanțelor judecătorești.

Ca urmare a reformei de reorganizare și optimizare a instanțelor judecătorești, procesul de comunicare și coordonare între instanțe era dificil și dura mult timp, din cauza timpului necesar pentru deplasare. Acum, datorită soluției de conferințe video, aceste bariere în calea comunicării au dispărut.

Programul pentru Justiție Transparentă a desfășurat 21 de instruiri în toate instanțele de judecată, pentru peste 250 de angajați ai instanțelor, cu privire la modul în care aceștia să folosească noul echipament și să beneficieze de posibilitățile lui. Până la sfârșitul lunii martie 2018, instanțele judecătorești au reușit să organizeze 6 ședințe de lucru folosind sistemul de conferințe video, în care au fost implicați peste 100 de participanți. Angajații instanțelor au raportat o eficacitate sporită a activității lor, datorită echipamentului instalat de curând.

Marina Tilipeț activează în cadrul Curții de Apel Bălți și, de rând cu colegii ei, este bucuroasă să utilizeze sistemul de conferințe video care le-a fost furnizat recent. „Este foarte ușor de desfășurat mese rotunde cu angajații altor instanțe judecătorești pentru a face schimb de experiență și de organizat ședințe de lucru cu Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, șefii de secretariate și contabilii-șefi. Astfel împărtășirea cunoștințelor devine ușoară și la momentul potrivit” a menționat dumneaei.

Începând cu februarie 2018, personalul Curții de Apel Bălți folosește sistemul în mod regulat. La 22 februarie 2018, Curtea de Apel Bălți a desfășurat o conferință video cu titlul „Gestionarea corectă a dosarelor – baza unei justiții eficiente”. La conferința video au participat grefierii, asistenții și specialiștii din Secția evidență și documentare procesuală din fiecare sediu al instanțelor judecătorești din circumscripția de activitate a Curții de Apel Bălți. Personalul instanțelor a discutat cauzele de insolvabilitate transferate la Curtea de Apel Bălți și rezultatele unui proiect internațional implementat cu sprijinul Institutului de Reforme Penale, Centrului pentru Cooperare Juridică Internațională și a Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în București.

Curțile de apel din Comrat, Cahul și Chișinău au desfășurat evenimente similare, unde au avut conferințe video cu CSM și cu judecătoriile din circumscripțiile lor. Personalul instanțelor judecătorești dorește să utilizeze echipamentul, deoarece acesta oferă o soluție modernă și rentabilă pentru îmbunătățirea comunicării despre administrarea judecătorească, promovarea celor mai bune practici, încurajarea discuțiilor despre soluționarea dificultăților de zi cu zi și asigurarea împărtășirii de cunoștințe și a uniformității de aplicare a procedurilor judecătorești în contextul reorganizării și optimizării instanțelor judecătorești.

Avantajele echipamentului pentru conferințe video pot depăși simpla utilizare pentru a conecta instanțele judecătorești pentru ședințe online. În aprilie 2018, Programul pentru Justiție Transparentă va pilota funcționalitatea de înregistrare a echipamentului, astfel încât ședințele de judecată să poată fi înregistrate în format video, ceea ce va spori și mai mult transparența judecătorească și va îmbunătăți calitatea proceselor-verbale aferente dosarelor. În prezent toate ședințele de judecată sunt înregistrate în format audio și fiecare parte la un proces poate solicita o copie a CD-ului cu înregistrarea audio.

Mai mult, echipamentul pentru conferințe video oferă posibilitatea de a lua legătura, la distanță, cu deținuții din penitenciare, ca aceștia să participe ședințele de judecată. Această funcție va deveni disponibilă îndată ce penitenciarele vor achiziționa echipament de conferințe video similar. Utilizarea conferințelor video între instanțele judecătorești și penitenciare va reduce considerabil costurile de transportare și securitate suportate atunci, când deținuții sunt aduși să participe la procesele de judecată.

Programul USAID pentru Justiție Transparentă va continua să susțină sistemul judiciar din Republica Moldova în avansarea reformei de reorganizare și optimizare a instanțelor judecătorești prin implementarea unor tehnologii informaționale moderne, care să contribuie la eficacitatea, transparența și modernizarea instanțelor judecătorești.

Imprimare