Gestionarea dosarelor și a cererilor de chemare în judecată de câțiva ani se face în mod electronic, prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD).  Prin intermediul acestuia, angajații instanțelor de judecată înregistrează, păstrează, redactează, repartizează, transmit, semnează, publică (dacă e cazul) actele ce fac parte dintr-un dosar. Deși PIGD-ul este un program de uz intern (pentru instanțe), acesta servește indirect și cetățenii, care pot urmări cum progresează cauza lor online, grație facilităților PIGD. Cum? Aflați din articolul de mai jos.

Ce este PIGD și cine-l utilizează?

PIGD-ul este un sistem electronic de uz intern pentru instanțele de judecată din Republica Moldova. Pentru prima dată, PIGD-ul a fost introdus în anul 2009 cu scopul de a eficientiza lucrul instanțelor de judecată. El este utilizat de angajații instanțelor de judecată (judiciari și non-judiciari) – de la grefieri la judecători, fiecare având rolul său în gestionarea unui dosar. Angajații Direcției evidență și documentare procesuală a unei instanțe înregistrează și completează, prin PIGD, actele unui dosar, grefierii citează participanții proceselor și scriu procese-verbale, asistenții judecătorilor scriu proiectele hotărârilor judecătorești, iar judecătorii examinează și emit hotărâri și încheieri judecătorești. Grație utilizării softului menționat mai sus, gestionarea dosarelor a devenit mai rapidă și eficientă, fiindcă toate procesele sunt automatizate și pot înlocui integral gestionarea dosarelor pe suport de hârtie.

Datorită PIGD-ului, dosarele sunt transferate electronic între instanțe, astfel decade necesitatea de a transporta actele între instanțe (astfel se economisesc resurse financiare pentru transportare). Programul permite evitarea greșelilor tehnice în completarea actelor judiciare și arhivarea digitală a hotărârilor și încheierilor judecătorești etc. În acest mod, instanțele au devenit mai moderne. Un alt aspect deosebit de important în activitatea instanțelor judecătorești este repartizarea dosarelor de judecată, care este, de asemenea, îmbunătățită grație Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

Cum are loc repartizarea dosarelor și cum a îmbunătățit-o PIGD-ul?

Atunci când depuneți o cerere de chemare în judecată, cauza trebuie să fie atribuită unui judecător. Până la implementarea PIGD-ului în 2009, această repartizare se făcea manual, de către președintele instanței unde a parvenit dosarul. Însă, odată cu implementarea PIGD-ului, dosarele au început să fie repartizate de sistem. PIGD-ul repartizează dosarele aleatoriu și independent de voința managementului instanței, potrivit unei formule de calcul (a mai multor aspecte ce țin de dosarul judiciar și de judecătorii unei instanțe). Această practică permite evitarea conflictelor de interes și corupția în instanțe, și e prevăzută de art. 61 din Legea privind organizarea judecătorească, art. 344 Cod de procedură penală şi art. 168 Cod de procedură civilă, fiind obligatorie pentru toate instanțele judecătorești. Citiți mai multe despre beneficiile repartizării aleatorie a dosarelor de judecată aici.

Beneficii indirecte ale gestionării automatizate a dosarelor

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor a automatizat activitatea judecătorească și, în acest mod, a dus la creșterea eficienței funcționării instanțelor în beneficiul cetățenilor. PIGD-ul este interconectat cu alte aplicații și servicii electronice, precum este Portalul instanțelor de judecată (www.instante.justice.md) și serviciul E-Dosar (www.edosar.justice.md), aflat în testare. Datorită serviciului E-Dosar, atunci când participați la un dosar, nu veți fi nevoiți să mergeți la sediile instanțelor pentru a face cunoștință cu materialele dosarului, ci, prin intermediul unui computer, avocatul le va accesa și le va pune la dispoziția voastră.

De asemenea, prin instrumentul e-Dosar, veți primi (prin e-mail sau pe site-ul serviciului) citații pentru a vă prezenta la ședința de judecată, veți putea urmări calendarul ședințelor de judecată și veți putea achita taxa de stat (de exemplu, pentru examinarea cererii de judecată) și altele. Orarul ședințelor de judecată poate fi accesat și pe Portalul instanțelor de judecată (www.instante.justice.md). Pe scurt, aceste instrumente au menirea de a simplifica procesul de înfăptuire a justiției prin faptul că cetățenii nu vor mai pierde timp pentru a face drumuri la sediile instanțelor.

 O nouă versiune a PIGD, din 2019

Autoritățile au anunțat recent că Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor va fi îmbunătățit. Noile funcționalități ale sistemului vor fi testate până în primele luni ale anului 2019. Pilotarea versiunii definitivate va avea loc în primul trimestru al anului 2019 și va dura două-trei luni, în funcție de volumul de ajustări ce urmează a fi efectuate. Implementarea noului PIGD se preconizează pentru mijlocul anului 2019.

Noua versiune a PIGD-ului va include funcționalități adiționale, precum sub-sistemul informațional e-Dosar judiciar, modificarea algoritmului de repartizare a cauzelor, alerte privind încălcări tehnice ce se produc în procesul de utilizare. Totodată, sistemul va permite înștiințarea automată a președintelui instanței, a Consiliului Superior al Magistraturii și a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești privind încălcarea termenului de procedură sau de calculare a duratei aflării cauzei pe rol. Autoritățile anunță că noua versiune este dezvoltată pe o platformă diferită de cea veche și are o arhitectură nouă, fapt ce va permite interoperabilitatea cu alte sisteme informaționale guvernamentale.

Menționăm că, PIGD reprezintă un instrument de automatizare implementat cu scopul reducerii corupției și promovării transparenței în sistemul judecătoresc, prin utilizarea datelor și gestionarea electronică a dosarelor, precum și monitorizarea standardelor de performanță. Acesta este dezvoltat cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.

Imprimare