Experții din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au formulat o Opinie cu privire la proiectul de modificare a Legii privind Avocatul Poporului în baza recomandărilor din Avizul Comisiei de la Veneția nr. 808/2015.

După ce au analizat conținutul propunerilor de modificare a Legii privind Avocatul Poporului, experții au constatat că, în mare parte, schimbările ce urmează a fi realizate vor oferi claritate și previzibilitate normelor incerte existente la moment. În special în ce privește îmbunătățirea cadrului legal la capitolul asigurării independenței funcționale a instituției. „Se oferă garanții de imunitate ale Avocatului Poporului. Se lărgește cercul de subiecți care pot beneficia de protecția instituției”, se arată în documentul IPRE. 

Totodată, experții institutului se arată îngrijorați de un șir de amendamente care ar putea fi premature, în special în contextul actual în care se află instituția Avocatului Poporului, și necesită analiză de impact pe un termen mai lung precum și consultări publice cu societatea civilă. Potrivit opiniei IPRE, este necesară clarificarea aspectului privind suspendarea de drept din funcție a Avocatului Poporului în cazul inițierii urmăririi penale și examinarea posibilității de suspendare din funcție a Avocatului Poporului, în fiecare caz aparte, în funcție de gravitatea acuzațiilor înaintate, în cazul arestării sau rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare. De asemenea, se mai cere revederea prevederilor art.30 din proiectul de lege, care limitează rolul societății civile în cadrul Mecanismului Național de Prevenire a Torturii și renunțarea la prevederea care obligă membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii să notifice Avocatului Poporului prealabil efectuării vizitelor în locurile de detenție.

La 13 decembrie 2021, Ministerul Justiției a publicat proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Avocatul Poporului. Proiectul își propune să pună în practică recomandările din Avizul Comisiei de la Veneția nr. 808/2015, în raport cu norma în cauză. Legea cu privire la Avocatul Poporului a fost adoptată în 2014, iar potrivit juriștilor din cadrul IPRE, pe parcursul aplicării legii a fost evidențiată necesitatea modificării acesteia, astfel încât să fie asigurată corespunderea cu standardele din domeniu, recunoscute la nivel internațional.

Imprimare