Accesul publicului la informații din domeniul justiției

Principalele obiective evidențiate în Protocol reflectă așteptările prioritare, printre care sporirea eficienței sistemului judecătoresc, îmbunătățirea reorganizării și optimizării instanțelor, modernizarea sistemului PIGD, eficientizarea fluxului de dosare, aplicarea standardelor de performanță și sporirea accesului public la informații din sectorul justiției.