Despre portal

Portalul informativ privind sectorul justiției – reprezintă o sursă de informare atât pentru publicul larg din Republica Moldova, cât și pentru justițiabili, avocați, societatea civilă și mass media despre reforma judecătorească, noile servicii electronice disponibile în cadrul instanțelor judecătorești și performanța instanțelor judecătorești.

Fără o justiție calitativă, nu este posibilă o societate unită și sigură, de aceea prin informația oferită, Portalul își propune să consolideze încrederea societății în actul justiției și în sistemul judecătoresc, să contribuie la construirea unui sistem judecătoresc mai responsabil, mai transparent, independent și accesibil tuturor membrilor societății.

În același timp, portalul are scopul de a fortifica cunoștințele de bază ale justițiabililor în domeniul jurisprudenței și răspândirea informațiilor privind sistemul judecătoresc, în special:

  • informarea publicului privind drepturile în instanțele judecătorești;
  • serviciile accesibile justițiabililor în cadrul instanțelor judecătorești datorită implementării Programului Integrat de Gestionare al Dosarelor (PIGD);
  • accesarea asistenței garantate de stat;
  • procesul de reorganizare și optimizare a instanțelor judecătorești;
  • disponibilitatea monitorizării eficienței instanțelor prin intermediul indicatorilor de performanță, ajustați corespunzător practicilor internaționale;
  • îmbunătățirea procedurilor de selecție, promovare și evaluare a judecătorilor.

Portalul este adaptat pentru persoanele cu necesități speciale conform cerințelor de compatibilitate şi accesibilitate la nivel internațional. Pagina web permite ajustarea contrastului de culori, dimensiunea textului și citirea audio a informațiilor publicate.

Portalul a fost dezvoltat și administrat de către echipa Programului USAID pentru Justiție Transparentă în perioada iunie 2017 – noiembrie 2020. Începând cu 1 decembrie 2020, portalul este gestionat de echipa proiectului „Accesul la Justiție în Moldova”, implementat de Millennium DPI Partners din fondurile Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA.