Lista mediatorilor

Medierea

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare alternativă a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, care are o pregătire specială în domeniu, numită mediator. Rolul mediatorului este de ajuta părţile să găsească o soluţie convenabilă şi durabilă pentru problema lor şi să ajungă la un consens, care să satisfacă toate părţile. Medierea este o procedură voluntară, se desfăşoară într-o totală confidenţialitate şi se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului.

Mediatorul acţionează imparţial şi neutru. El nu poate impune o soluţie, aceasta trebuie să apară în procesul negocierilor, însă este responsabil să dezvolte cele mai eficiente tehnici de comunicare, să faciliteze discuţiile şi să construiască un acord între părţi.

Servicii prestate

Serviciile prestate de mediator sunt, de regulă, contra unui cost. Prețul serviciilor de mediere se negociază și este specificat în contractul agreat și semnat de părțile implicate în litigiu și mediator.

Legislația cu privire la mediere conține norme cu privire la medierea garantată de stat, însă mecanismul de punere în aplicare a acestora este în proces de dezvoltare.

Organul care are în sarcină atestarea și coordonarea activității mediatorilor este Consiliul de Mediere, înfiinţat pe lângă Ministerul Justiţiei.

Pentru a selecta un mediator sau a afla datele de contact ale acestuia, consultați lista birourilor de mediere, care se actualizează periodic pe pagina web a Consiliului de mediere.

str. Armenească, 27, et. 3, Chișinău MD-2012, Republica Moldova, Email: info@justitietransparenta.md


Informațiile furnizate pe acest website nu sunt informații oficiale ale Guvernului SUA și nu reprezintă punctele de vedere sau pozițiile Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului SUA.