Mediatori comunitari romi

Mediatorul comunitar rom contribuie, prin mediere și sprijin, la asigurarea persoanelor de etnie romă cu servicii de asistență socială, educație, asistență medicală, încadrare în câmpul muncii, documentare, îmbunătățire a condițiilor de trai, precum și facilitează oferirea altor servicii necesare. Mediatorul comunitar rom este angajat de administrația publică locală în sate, comune, orașe în care comunitatea de etnie romă este semnificativă numeric și își exercită obligațiile în raport cu comunitatea din localitatea respectivă. Documentele de politici publice adoptate de autoritățile Republicii Moldova prevăd sporirea numărului de mediatori comunitari romi în următorii ani.

Pentru mai multe detalii, precum și datele de contact ale mediatorilor comunitari romi, contactați:

Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari Romi din Republica Moldova
Str. Chițeni 1, satul Mingir, raionul Hâncești, Republica Moldova
tel.: +373 68757605; +373 67580948
e-mail: valeriu.caldararu@mail.ru; silviana.feraru@gmail.com

Centrul Național al Romilor

mun Chişinău, str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307,

tel.: +373 22 227099

e-mail: info@roma.md

pagina web: http://roma.md/

str. Armenească, 27, et. 3, Chișinău MD-2012, Republica Moldova, Email: info@justitietransparenta.md


Informațiile furnizate pe acest website nu sunt informații oficiale ale Guvernului SUA și nu reprezintă punctele de vedere sau pozițiile Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului SUA.