ONG-uri care oferă asistență
juridică gratuită

Organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) prestează servicii de asistență juridică primară și calificată în dependență de misiunea și obiectivele organizației, având, de regulă, un profil specializat.

Astfel,  ONG-urile, în funcție de resursele financiare și umane disponibile, asistă un anumit grup de potențiali beneficiari.

ONG-urile care oferă asistență juridică gratuită, sunt clasificate după un criteriu relevant, care să faciliteze contactarea acestora.

Persoanele care se încadrează în grupul de potențiali beneficiari ai ONG-ului pot solicita suport juridic gratuit, apelând la datele de contact indicate.

ONG-uri care acordă asistență juridică persoanelor, clasificate conform domeniului de activitate:

DescriereHartaCategoriaTitlu
2021-04-01

Date de contact

Adresa: str-la Uzinei 2, mun. Edineț

Email: sesizari@asum.md

Pagina web: www.asum.md

 

Domeniul de activitate

 • Apărarea Drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin email
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice, elaborare de documente și litigare strategică
 • Servicii de mediere

Categoria de beneficiari

 • Persoane în etate, copii, persoane cu probleme medicale, persoane cu dizabilități, victimele violenței domestice
EdinețEdinețDrepturile omului, profil generalistAsociația pentru Siguranță Urbană și Mediere (A. S. U. M.)
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Militarilor 1/1, comuna Chetrosu, r. Anenii Noi

Telefon: 069 189 187

Email: marciuc@mail.md

Domeniul de activitate

 • Promovarea dreptului la o viață decentă
 • Asistență socio-medicală persoanelor în etate

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)

Categoria de beneficiari

Persoanele în etate din comuna Chetrosu

Anenii NoiServicii comunitareBătrânețe fără tristețe, filiala Anenii Noi
2020-08-07

Date de contact

Adresa: bd. Biruința 12, of. 200, or. Criuleni

Telefon: 0248 22 190

Email: office.cnced@gmail.com

Adresă de Facebook: https://www.facebook.com/CJS.Echitate/

Domeniul de activitate

 • Promovarea principiilor justiției sociale
 • Apărarea drepturilor omului, ca interes util în comunitate, în favoarea grupurilor dezavantajate și cu risc de excluziune socială

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Servicii de mediere în cauze ce țin de domeniul funciar, familiar și bancar

Categoria de beneficiari

Cetățenii din r-ul Criuleni și Dubăsari

CriuleniServicii comunitareCentrul de Justiție Socială „ECHITATE"
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Lomonosa 110, or. Dubăsari

Telefon: 069 776 502

Email: accolada@protonmail.com

Domeniul de activitate

 • Centru de resurse și de informare juridică a cetățenilor

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice

Categoria de beneficiari

Cetățenii orașului Dubăsari

DubăsariServicii comunitareAccolada
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Pușkin 22, of. 519, mun. Chișinău

Telefon: 069 290 192

Email: comunitati.active@gmail.com

Adresa web: https://cadp.md/

Domeniul de activitate

 • Organizare comunitară

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice

Categoria de beneficiari

Locuitorii din municipiul Chișinău

ChișinăuServicii comunitareComunități Active pentru Democrație Participativă
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Valeriu Cupcea 72/1, mun. Chișinău

Telefon: 022 288 863

Email: info@gdm.md

Pagina web: https://www.gdm.md/

Domeniul de activitate

 • Asistență juridică persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgen)
 • Asistență psihologică persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgen),
 • Dezvoltarea comunității
 • Prevenirea ITS
 • Documentarea cazurile de încălcare a drepturilor și libertăților pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată, completă, inclusiv reprezentare în instanță
 • Servicii de mediere

Categoria de beneficiari

Persoanele LGBT

ChișinăuDrepturile persoanelor LGBTCentrul de Informații GENDERDOC-M
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Vlaicu Pîrcălab nr. 8, mun. Chișinău

Telefon: 022 240 899

Email: law-center@cda.md

Pagina web: https://cda.md/index.php/en/

Domeniul de activitate

 • Protecția drepturilor omului

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată, completă, inclusiv reprezentare în instanță

Categoria de beneficiari

Solicitanții de azil, refugiații, beneficiarii de protecție umanitară, apatrizii, solicitanții statutului de

apatrid, persoanele nedocumentate

Telefonul de încredere: 060 574 848

ChișinăuDrepturile solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilorCentrul de Drept al Avocaților
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Nicolae Costin 65/2, of. 68, mun, Chișinău

Telefon: 022 517 375, 069 189 187

Email: marciuc@mail.md

Domeniul de activitate

 • Promovarea dreptului la o viață decentă
 • Asistență socio-medicală persoanelor în etate

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)

Categoria de beneficiari

Persoanele în etate din Chișinău

ChișinăuDrepturile persoanelor în etateBătrânețe fără tristețe
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Șciusev 53, mun. Chișinău

Telefon: 022 213 652, 022 227 539

Email: mlu@ijc.md, info@ijc.md  

Pagina web: http://media-azi.md/

Domeniul de activitate

 • Consolidarea presei libere și viabile, inclusiv a noilor media, prin intermediul proiectelor de instruire a jurnaliștilor, educație media, campanii de advocacy, cercetare și produse jurnalistice nonprofit

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată, completă, inclusiv reprezentare în instanță

Categoria de beneficiari

Jurnaliștii și instituțiile media

ChișinăuDreptul la libera exprimareCentrul pentru Jurnalism Independent
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Tretiacova 21/3, or. Comrat, UTA Găgăuzia

Telefon: 078 822 882

Email: id.moldova@gmail.com

Domeniul de activitate

Promovarea și protecția drepturilor omului ca bază pentru construirea unei societăți juridice democratice, lupta împotriva traficului și a torturii

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente
 • Servicii de mediere

Categoria de beneficiari

Victimele traficului de persoane, victimele torturii

GăgăuziaComratPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umaneInstitutul pentru Democrație
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Ștefan cel Mare 1/2, or. Căușeni

Telefon: 0243 23 680

Email: cd_causeni@yahoo.com

Pagina web: https://www.facebook.com/causenilawcenter/

Domeniul de activitate

 • Drept

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente

Categoria de beneficiari

Victimele traficului de ființe umane, victimele violenței în familie

CăușeniPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umaneCentrul de Drept Căușeni
2020-08-07

Date de contact

Adresa: C.P. 259, mun. Chișinău

Telefon: 022 234 906

Email: office@lastrada.md

Pagina web: http://lastrada.md/

Domeniul de activitate

 • Prevenirea traficului de ființe umane
 • Prevenirea violenței în familie și violenței sexuale
 • Prevenirea exploatării sexuale a copiilor și promovarea siguranței copiilor în mediul online

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de anchetare și judecare

Categoria de beneficiari

Victimele violenţei sexuale, victimele violenţei în familie, copiii abuzați sexual, în special prin utilizarea tehnologiilor informaţionale

 

Telefonul de încredere pentru femei şi fete (asigurat din contul statului): 0 8008 8008, apel gratuit, confidenţial, disponibil 24/24. +373 22 24 06 24 (pentru apeluri de peste hotare)

 

Linia fierbinte pentru migraţie sigură şi anti-trafic: 0 800 77777, apel gratuit din Republica Moldova + 373 22 23 33 09, pentru apeluri de peste hotare. Zilnic între orele 8.00 – 20.00

ChișinăuPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umaneCentrul Internaţional „La Strada Moldova”
2020-08-07

Date de contact

Telefon: 022 72 58 61

Email: cmarioarei@gmail.com

Facebook: Asociația Împotriva Violenței – Casa Mărioarei

Domeniul de activitate

 • Asistență gratuită socială, psihologică, juridică, inclusiv adăpost temporar pentru victimele violenței în familie
 • Acțiuni de prevenire a violenței în familie

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente

Categoria de beneficiari

Femei și copiii minori ai victimelor violenței în familie

ChișinăuPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umaneAsociația Împotriva Violenței în Familie – „Casa Mărioarei”
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Pobeda 58, of. 415-417, or. Comrat, UTA Găgăuzia

Telefon: 029 884 062

Email: vesta.gagauzia@gmail.com

Domeniul de activitate

 • Prevenirea discriminării pe baza de gen
 • Prevenirea violenței domestice

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice

Categoria de beneficiari

Femei și copiii - victimele violenței în familie

GăgăuziaComratPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umaneAsociația regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia „VESTA”
2020-08-07

Date de contact

Adresa: N/A

Telefon: 068 216 835

Email: divinaprezicere@yahoo.com

Domeniul de activitate

 • Servicii de asistență socială, juridică, psihologică victimelor violenței în familie

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de anchetare și judecare pentru beneficiarii organizației

Categoria de beneficiari

Beneficiarele organizației, victime ale violenței în familie

ChișinăuPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umanePrezicere Divină
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Independenții 51, of. 514, or. Ocnița

Telefon: 0271 23 351, 060 165 416

Email: moldovastimul@inbox.ru

Domeniul de activitate

 • Prevenirea și protecția drepturilor victimelor violenței domestice prin acordarea serviciilor sociale, juridice și psihologice

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică calificată - consultații juridice

Categoria de beneficiari

Femeile și membrii familiilor victime ale violenței în familie, grupul de risc

OcnițaPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umaneStimul
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. M. Kogălniceanu nr. 87, mun. Chișinău

Telefon: 022 811 999, 068 855 050

Email: office@cdf.md

Pagina Web: http://cdf.md/rom

Domeniul de activitate

 • Promovarea egalității de gen
 • Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen împotriva femeilor prin sensibilizarea opiniei publice
 • Prestarea serviciilor holistice de asistență și protecție a femeilor
 • Realizarea cercetărilor și studiilor, monitorizarea și alinierea legislației la standardele internaționale

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice, elaborare de documente, litigare strategică
 • Asistență juridică calificată completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de anchetare și judecare

Categoria de beneficiari

Victimele violenței în familie, victimele violenței împotriva femeilor, femeile în detenție, victimele violenței în familie

Linia verde pentru consiliere juridică: 0800 80000 apel gratuit, cu tarif normal

ChișinăuPrevenirea și combaterea violenței în familie și traficului de ființe umaneCentrul de Drept al Femeilor
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Vlaicu Pîrcălab 27/1, mun. Chișinău

Telefon: 22 996 162

Email: office@vox.md

Pagina web: https://www.ecocontact.md/

Domeniul de activitate

 • Centrul de Informare și Consultare pe probleme de Mediu Aarhus
 • Asistenţă şi servicii juridice gratuite în domeniul mediului, drepturilor de mediu ale omului şi comunităţilor
 • Elaborare, analiză şi interpretare a cadrului legislativ de mediu

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată, completă, inclusiv reprezentare în instanță
 • Servicii de mediere

Categoria de beneficiari

Toate categoriile de persoane

ChișinăuDreptul la un mediu sănătosEcoContact
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Calea Iesilor 11 "I", mun. Chișinău

Telefon: 0 22 595 263

Email: crpc_md@yahoo.com

Domeniul de activitate

 • Servicii psihosociale și referire la servicii specializate

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Servicii de mediere

Categoria de beneficiari

Persoanele care trăiesc cu HIV, tuberculoză și alte maladii, consumatorii de substanțe psihoactive, detinuții

ChișinăuProtecția drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, tuberculoză și alte maladiiCentrul Regional pentru Politici Comunitare
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Pușkin 29/73, mun. Bălți

Telefon: 0231 39-332

Email: protineret@yahoo.com

Pagina web: http://uorn.md/

Domeniul de activitate

 • Advocacy pentru susţinerea implementării continue a programelor de Reducerea Riscurilor din resursele Bugetului Public Naţional, prin participarea la elaborarea şi facilitarea aplicării standardelor minime de calitate pentru organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor în R. Moldova, definirea mecanismului de contractare socială a organizaţiilor implementatoare
 • Pledoarie pentru politici umaniste față de consumatorii de droguri prin promovarea aplicării intervențiilor alternative în cazul pedepselor asociate consumului de droguri
 • Schimbarea percepției sociale față de grupurile cu risc sporit de infectare HIV (consumatorii de droguri și lucrătoarele sexuale)
 • Asigurarea oferirii serviciilor de asistență juridică primară care răspund nevoilor comunităților vulnerabile (cum ar fi consumatorii de droguri injectabile, lucrătorii sexuali, persoanele care trăiesc cu HIV / SIDA) prin intermediul activității para-juriștilor specializați

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară oferită de o echipă de para-juriști specializați (17 persoane) în Bălți, Chișinău, Cahul și orașele învecinate

Categoria de beneficiari

Persoane din grupurile cu risc sporit de infectare HIV, consumatorii de droguri injectabile, lucrătorii sexuali, bărbații care practică sex cu bărbați, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

BălțiProtecția drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, tuberculoză și alte maladiiUniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN)
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Independenței 6/2, mun. Chișinău

Telefon: 22 009 974

Email: secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

Adresa web: https://positivepeople.md/ro/

Domeniul de activitate

 • Profilaxia epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei, dependenței de droguri și a altor boli periculoase din punct de vedere social
 • Extinderea accesului la tratament, îngrijire și susținere/suport în contextul epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei și dependenței de droguri.
 • Consolidarea potențialului organizațiilor și al comunităților de beneficiari

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și litigare strategică

Categoria de beneficiari

Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și grupurile vulnerabile (migrații, lucrătorii sexuali, BSB, utilizatorii de droguri injectabile, deținuții)

ChișinăuProtecția drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, tuberculoză și alte maladiiInițiativa Pozitivă
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Miron Costin 10, ap. 12, mun. Chișinău

Telefon: 022 438 003

Email: chilcevschii@gmail.com

Adresa Facebook: https://www.facebook.com/Liga-persoanelor-care-traiesc-cu-HIV-din-Republica-Moldova-131981636870697/ 

Domeniul de activitate

 • Apărarea drepturilor și intereselor persoanelor care trăiesc cu HIV (în special femeile și copii) și membrilor familiilor lor
 • Extinderea accesului la terapia antiretrovirală și servicii de sănătate pentru cei care au nevoie
 • Dezvoltarea activismului persoanelor cu HIV/SIDA pe teritoriul Republicii Moldova
 • Republica Moldova și a organizațiilor care oferă servicii HIV în scopul consolidării eforturile de dezvoltarea și implementarea a campanilor de advocacy

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară

Categoria de beneficiari

Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

ChișinăuProtecția drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, tuberculoză și alte maladiiLiga Persoanelor care Trăiesc cu HIV din Republica Moldova
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Vasile Lupu 81/2, mun. Chişinău

Telefon: 022 718 554

Email: office@hopeandhealth.md  

Pagina web: https://hopeandhealth.md/ro

Domeniul de activitate

 • Servicii sociale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi suport familiilor acestora

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente
 • Servicii de mediere – în unele cazuri când face parte dintr-un complex de măsuri

Categoria de beneficiari

Adulţi cu dizabilităţi intelectuale şi membrii familiilor acestora

ChișinăuDrepturile persoanelor cu dizabilitățiSperanţă şi Sănătate
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Pușkin 16, of. 5, mun. Chișinău

Telefon: 022 287 090

Email: info@cdpd.md

Pagina web: https://cdpd.md/

Domeniul de activitate

 • Advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
 • Litigare strategică pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
 • Monitorizarea respectări drepturilor persoanelor cu dizabilități
 • Analiza politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului
 • Participarea la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități
 • Accesibilitate fizică și informațională conform conceptului designului universal
 • Protecția împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice, elaborare de documente, litigare strategică

Categoria de beneficiari

Persoanele cu dizabilități și membrii familiilor acestora, părinții copiilor cu dizabilități, asociațiile obștești ce activează în domeniul persoanelor cu dizabilități

ChișinăuDrepturile persoanelor cu dizabilitățiCentrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Pușkin 38, blocul 5, of. 511, mun. Bălți

Telefon: 0231 52 476

Email: clinicabalti@gmail.com

Pagina web: http://www.alegesanatos.md/cas-nord.html

Domeniul de activitate

 • Centrul de asistență a consumatorului Nord (CAS Nord)

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)

Categoria de beneficiari

Consumatorii produselor alimentare

BălțiDrepturile consumatoruluiCentrul de Asistență a Consumatorului Nord (CAS Nord)/Clinica Juridică Universitară Bălți
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Sfatul Țării 27, of. 13, mun. Chișinău

Email: contact@capc.md

Pagina web: http://www.alegesanatos.md/cas-centru.html

Domeniul de activitate

 • Prevenire corupție
 • Integritate
 • Justiție
 • Drepturile omului

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice

Categoria de beneficiari

Consumatorii produselor alimentare

Linia fierbinte privind drepturile consumatorilor: 022 233 200, apel gratuit, cu tarif normal

ChișinăuDrepturile consumatoruluiCentrul Regional de Asistență a Consumatorilor/Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. A. Pușkin 16, nr. 5 – 6, mun. Chișinău

Telefon: 022 24 32 26

Email: contact@ccfmoldova.org

Pagina web: https://ccfmoldova.org/

Domeniul de activitate

 • Suport familiilor aflate în risc de separare, care au copii de până la 18 ani
 • Prevenirea separării copiilor de familiile biologice
 • Reintegrarea copiilor în familie biologică sau în serviciile alternative create după ce au părăsit instituțiile rezidențiale

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile

Categoria de beneficiari

Familiile în risc de separare care au copii de până la 18 ani

ChișinăuDrepturile copiluluiCCF/HHC Moldova – Copil, Comunitate, Familie
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Calea Ieșilor 13, of.l 82, mun. Chișinău

Telefon: 022 59 59 31

Email: chisinau@aibi.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/aibimoldova/

Domeniul de activitate

 • Protecția drepturilor copilului
 • Promovarea dreptului fiecărui copil la familie, inclusiv prin intermediul adopției
 • Suport pentru familiile adoptive naționale și internaționale

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară la telefon și prin email
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente

Categoria de beneficiari

Părinții adoptivi

ChișinăuDrepturile copiluluiFiliala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Al. Cosmescu 3, ap.14, or. Ungheni

Telefon: 069 284 653

Email: adalngo@yandex.ru

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/adalngo/

Domeniul de activitate

 • Ajutorarea familiilor ce au la întreţinere copii orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească
 • Acordarea asistenţei sociale familiilor socio-vulnerabile, celor ce au copii sub tutelă, curatelă şi celor ce au nevoie de susţinerea statului
 • Sprijinirea familiilor monoparentale, în special a femeilor care singure îngrijesc și educă copiii
 • Dezvoltarea unor programe de protecție socială și recuperare în special a femeilor care au folosit alcool/droguri, a femeilor abuzate sexual, a celor gonite de la domiciliu

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară la telefon și prin email
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice
 • Servicii de mediere pentru familii ce au copii în plasament sub formă de adopţie, tutelă/curatelă
 • Asistenţă în procedura/întocmirea documentaţiei privitor la adopție, tutelă/curatelă

Categoria de beneficiari

Părinții adoptivi/potențial, tutori, copii din plasament

UngheniDrepturile copiluluiAdăpost şi Alinare
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Calea Ieșilor 61/2, mun. Chișinău

Telefon: 022 758 806

Email: office@cnpac.org.md

Pagina web: http://cnpac.md/

Domeniul de activitate

 • Asistența copiilor victime ale violenței și a reprezentanților legali ai acestora

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin email și la telefon

Categoria de beneficiari

Copiii victime ale violenței, neglijării exploatării și traficului, reprezentanții legali ai acestora

Telefon de încredere: 022 758 806, apel gratuit, cu tarif normal

ChișinăuDrepturile copiluluiCentrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Alexei Mateevici 109/1, mun. Chișinău

Telefon: 022 227 099

Email: info@roma.md

Pagina web: https://www.roma.md/

Domeniul de activitate

 • Incluziunea socială a romilor prin activități de asistență juridică
 • Facilitarea accesului la servicii sociale
 • Integrarea romilor în sistemul educațional, advocacy
 • Participarea la elaborarea și promovarea politicilor publice

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară în oficiu, prin teritoriu
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente

Categoria de beneficiari

Minoritățile naționale, romi în special

ChișinăuProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateCentrul Național al Romilor
2020-08-07

Date de contact

Adresa: str. Vlaicu Pîrcălab 2, of. 13, mun. Chișinău

Telefon: 022 260 937

Email: info@lhr.md 

Pagina web: https://www.lhr.md/ro/  

Domeniul de activitate

 • Apărarea și promovarea drepturilor omului

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (telefon, email)
 • Asistență juridică calificată, completă, inclusiv reprezentare în instanță
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice, elaborare de documente, litigare strategică

Categoria de beneficiari

Persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, copiii, victimele violenței în familie, victimele traficului de ființe umane, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, tuberculoză și alte maladii, refugiații, jurnaliștii

ChișinăuProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateJuriștii pentru Drepturile Omului
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. Ovidiu 4, or. Cahul

Telefon: 068 302 398

Email: cjc_cahul@yahoo.com 

Domeniul de activitate

 • Oferirea asistenței în procesul de implementare a alternativelor la detenţie
 • Reabilitarea persoanelor eliberate din locurile de detenţie
 • Contribuirea la reformarea sistemului de executare a pedepselor privative de libertate

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice, elaborare de documente, litigare strategică

Categoria de beneficiari

Persoanele eliberate din locurile de detenţie

CahulProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateCentrul de Justiţie Comunitară Cahul
2020-08-06

Date de contact

Adresa: mun. Chișinău

Email: dreptulsifamilia@gmail.com

Adresa Facebook: https://www.facebook.com/dreptulsifamiliaasociatiaobsteasca/

Domeniul de activitate

 • Oferirea asistenței juridice persoanelor cărora nu le-a fost achitată pensia alimentară de 10-40 de ani

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin intermediul paginii de facebook
 • Asistență juridică calificată - completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de judecare

Categoria de beneficiari

Persoanele cărora nu le-a fost achitată pensia alimentară de 10-40 de ani

ChișinăuProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateDreptul și Familia
2020-08-06

Date de contact

Adresa: N/A

Telefon: 77864599

Email: osorcludmila@gmail.com

Domeniul de activitate

 • Servicii juridice cetățenilor din or. Tiraspol

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin telefon și email

Categoria de beneficiari

Persoanele în etate, persoanele cu dizabilități

TransnistriaTiraspolProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateCentrul de Reabilitare și Consultanță OSORC
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. Mateevici 1, or. Căușeni

Telefon: 0243 21 680

Email: N/A

Pagina web: http://aptighina.causeni.org/

Domeniul de activitate

 • Asistență tinerilor pentru inserție în câmpul muncii
 • Asistență familiilor în dificultate
 • Dezvoltare comunitară

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară doar la telefon

Categoria de beneficiari

Copiii, victimele violenței în familie, victimele traficului de ființe umane, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, tuberculoză și alte maladi, refugiații

CăușeniProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateAsociația Psihologilor Tighina
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. George Meniuc 8, or. Ungheni

Telefon: 0236 23 115

Email: aec_via@yahoo.com   

Domeniul de activitate

 • Dezvoltare comunitară
 • Asistență socială

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile

Categoria de beneficiari

Victimele violenței domestice, persoanele cu dizabilități

Linia fierbinte 080071000, apel gratuit

UngheniProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateAsociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi”
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. P. Movilă 23/13, mun. Chișinău

Telefon: 022 450 024

Email: consultatii@promolex.md  

Pagina web: https://promolex.md/?lang=ro

Domeniul de activitate

 • Dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului
 • Monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată în cazuri de litigare strategică pentru următoarele probleme: aplicarea torturii, tratamentelor inumane și degradante; violența domestică, libertatea întrunirilor, accesul la justiție pentru victimele violărilor drepturilor omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova

Categoria de beneficiari

Persoanele care au fost torturate sau li s-a aplicat tratamente inumane și degradante, victime ale violenței domestice, persoanele cărora li s-a îngrădit libertatea întrunirilor sau accesul la justiție pentru victimele violărilor drepturilor omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova

ChișinăuProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitatePromo-LEX
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. Pobeda 46, of. 50, or. Comrat, UTA Găgăuzia

Telefon: 0298 29 480

Email: clinicacomrat@mail.ru

Domeniul de activitate

 • Promovarea și protejarea drepturilor omului

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente

Categoria de beneficiari

Persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, copiii, victimele violenței în familie, victimele traficului de ființe umane, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, tuberculoză și alte maladi, refugiații, consumatorii

GăgăuziaComratProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateClinica Juridică Comrat
2020-08-06

Date de contact

Adresa: strada Pușkin 38, bloc V, of. 511, mun. Bălți

Telefon: 0231 52 476

Email: clinicabalti@gmail.com

Pagina web: http://www.clinicajuridica.md/

Domeniul de activitate

 • Drepturile omului
 • Educație și abilitare juridică

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență în procesul de completare a cererilor, petițiilor, interpelărilor

Categoria de beneficiari

Persoanele cu dizabilități, persoanele de vârsta a treia, consumatorii, tinerii, șomerii, familiile cu mulți copii

BălțiProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateClinica Juridică Universitară Bălți
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. Alexei Mateevici 20/1, or. Căușeni

Telefon: 0243 23 999

Email: infotighinamd@yahoo.com

Pagina web: http://www.cit.md/

Domeniul de activitate

 • Dezvoltare informațională în regiunea Sud-Est a Republicii Moldova (raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Anenii Noi)

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată, completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de anchetare și judecare

Categoria de beneficiari

Persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, copiii, victimele violenței în familie, victimele traficului de ființe umane, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, refugiații, consumatorii

CăușeniProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateCentrul Informațional Tighina
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. Mitropolit Dosoftei, 95A, mun. Chișinău

Telefon: 022 838 408; 022 838 409

Email: info@idom.md

Pagina web: https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/

Domeniul de activitate

 • Capacitarea grupurilor specifice – prestatori și beneficiari de servicii publice cu privire la aplicarea standardelor privind drepturile omului în domenii specifice
 • Elaborarea și evaluarea politicilor și a cadrului legal cu privire la drepturile omului
 • Campanii de advocacy și informare
 • Înaintarea acțiunilor împotriva încălcărilor drepturilor omului în instanțele de judecată naționale și internaționale

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de anchetare și judecare

Categoria de beneficiari

Persoane vulnerabile, spre exemplu persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele cu deficiențe intelectuale/psiho-sociale, victimele torturii sau tratamentului inuman aflate în custodia Poliției, precum și victimele malpraxis-ului medical

Telefonul de încredere: 22 838 408

ChișinăuProtecție pentru grupuri dezavantajate, persoane în situație de vulnerabilitateInstitutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)
2020-08-06

Date de contact

Adresa: str. Basarabia 10, mun. Edineț

Telefon: 0246 24 018

Email: ngo.demos@gmail.com

Pagina web: https://asociatiademos.wordpress.com/

Domeniul de activitate

 • Social
 • Educație
 • Dezvoltare comunitară
 • Societate civilă

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)
 • Asistență juridică calificată - consultații juridice și elaborare de documente

Categoria de beneficiari

Copii, tineret, femei, ONG, APL

EdinețDrepturile omului, profil generalistDEMOS
2020-08-06

Date de contact

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 182, et. 2, bir. 207, mun. Chișinău

Telefon: 069 441 347

Email: sardarimarinn@mail.ru sardarimarin@gmail.com   

Domeniul de activitate

 • Apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (telefon, email)
 • Asistență juridică calificată completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de anchetare și judecare
 • Servicii de mediere

Categoria de beneficiari

Persoanele cărora le-au fost încălcate drepturile omului

ChișinăuDrepturile omului, profil generalistCentrul Național Independent pentru Investigații și Apărarea Drepturilor Omului
2020-08-06

Date de contact

Adresa: satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni

Telefon: 068 686 472

Email: info.anpm@gmail.com

Pagina web: http://www.parajurist.md/

Domeniul de activitate

 • Abilitarea juridică a cetățenilor

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile (email, telefon)

Categoria de beneficiari

Toate categoriile de persoane

GlodeniDrepturile omului, profil generalistAsociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova
2020-08-05

Date de contact

Adresa: str. Konev 34, mun. Bălți

Telefon: 0 231 75 011

Email: mostenitorii@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asociatiamostenitorii/

Domeniul de activitate

 • Tineret
 • Participarea cetățenească
 • Ecologie
 • Educația adulților

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile

Categoria de beneficiari

Tinerii, persoanele în etate, populația rurală, studenții

BălțiDrepturile omului, profil generalistAsociația Obștească a Copiilor și Tineretului „Moștenitorii”
2020-08-05

Date de contact

Adresa: str. Cuza-Vodă 19/6, ap. 18, mun. Chișinău

Telefon: 060 300 184

Email: idlo.rm@gmail.com

Domeniul de activitate

 • Acordarea asistenței juridice calificate
 • Elaborarea și avizarea actelor normative
 • Expertiză juridică a actelor normative
 • Participarea la ședințe și întâlniri de specialitate

Tipul de asistență oferit

 • Asistență juridică primară prin toate modalitățile accesibile
 • Asistență juridică calificată, completă, inclusiv reprezentare în instanță/Asistență juridică pe durata procesului de anchetare și judecare
 • Servicii de mediere

Categoria de beneficiari

Toate categoriile de persoane

ChișinăuDrepturile omului, profil generalistInstitutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului

str. Armenească, 27, et. 3, Chișinău MD-2012, Republica Moldova, Email: info@justitietransparenta.md


Informațiile furnizate pe acest website nu sunt informații oficiale ale Guvernului SUA și nu reprezintă punctele de vedere sau pozițiile Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului SUA.