Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ)

Scopul CIEJ constă în dezvoltarea unui cadru de valori, concepte și instrumente prin care instanțele judecatorești din orice țară ar putea, într-un mod voluntar, să evalueze și să îmbunătățească calitatea actului de justiție și a administrării instanței respective în șapte direcții:

  • satisfacția justițiabililor;
  • încrederea publicului;
  • servicii judecătorești accesibile;
  • managementul și liderismul judecătoresc;
  • politici judecătorești;
  • gestionarea resurselor umane, materiale și financiare;
  • proceduri judiciare.

Pe parcursul anului 2018, angajații Curților de Apel de la Bălți, Cahul, Comrat și Chișinău urmează să elaboreze planuri de acțiune pentru îmbunătățiri și să le implementeze în cadrul instanțelor în care activează. Curțile de Apel vor fi ghidate de către un expert internațional privind modul de elaborare și implementare a activităților de eficientizare a performanței. Scopul implementării CIEJ este de a oferi servicii mai bune utilizatorilor instanțelor și de a spori eficiența performanțelor Curților de Apel.

În 2015 Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească a fost pilotat cu succes în trei instanțe judecătorești din Moldova. În urma pilotării, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul privind implementarea bunelor practici de excelenţă în instanţele judecătorești din Republica Moldova, care urmează să fie aplicat și în cadrul Curților de Apel.