Foto: ZdG

„Am aflat despre un caz în care o persoană a tăiat cu foarfeca mai multe bancnote. Pot fi returnați acești bani la vreo bancă din R. Moldova? Poate fi restituită contravaloarea bancnotelor deteriorate?”, a întrebat o cititoare, iar ZdG a răspuns.

Bancnotele autentice cărora le lipsește mai mult de 45% din suprafață, dar și  bancnotele autentice în privința cărora sunt motive să se considere că au fost deteriorate în mod intenționat nu se plătesc, informează Banca Națională a Moldovei (BNM) într-un răspuns pentru ZdG. Totuși, dacă bancnotele sunt murdare, șifonate, decolorate sau cu inscripții pot fi schimbate la orice bancă licențiată din R. Moldova, fără comision. Cât despre bancnotele în valută, băncile decid de sine stătător dacă preschimbă sau nu bancnotele. Acestea pot percepe și comisioane.

Conform procedurii, persoanele fizice şi juridice, care sunt în posesia bancnotelor şi monedelor metalice necorespunzătoare circulației (murdare, inscripționate, perforate, rupte, reparate, pătate, decolorate, fără colțuri, cu elementele de siguranță deteriorate, cu absența texturii ferme, șifonate, îndoite, învechite), dar autentice şi cu putere circulatorie, pot efectua schimbul acestora pe bancnote sau monede metalice corespunzătoare circulației la BNM sau la băncile licențiate din R. Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora.

„În această ordine de idei, BNM și băncile licențiate sunt obligate să accepte spre schimb de la persoane fizice şi juridice bancnote şi monede metalice deteriorate care sunt autentice şi cu putere circulatorie, conform Standardelor minime pentru verificarea calității bancnotelor şi monedelor metalice în moneda națională”, se precizează în răspunsul oferit de BNM.

Se plătesc integral bancnotele cărora le lipsește maximum 45% din suprafață

Sunt considerate necorespunzătoare circulației şi se plătesc integral – 100% din valoare – bancnotele autentice care reprezintă oricare dintre următoarele defecte: le lipsește maximum 45% din suprafață, au diferite inscripții vizibile în spectrul ultraviolet, perforări, șifonări sau pete. De asemenea, se restituie contravaloarea pentru bancnotele la care firul de siguranță este deteriorat prin decupare parțială sau totală sau la care se constată absența cernelii de pe o porțiune sau de pe întreaga suprafață a bancnotei, în cazul spălării acestora sau supunerii unor agenți chimici agresivi. 

De asemenea, sunt acceptate în categoria necorespunzătoare circulației și pot fi schimbate la bancă, fiind plătite integral – 100% din valoare – bancnotele autentice care au fost rupte şi reconstituite prin lipirea fragmentelor ce aparțin aceleiași bancnote, obținându-se suprafața întreagă.

Pot fi schimbate monedele care şi-au  schimbat culoarea sau forma în urma deteriorărilor mecanice sau acţiunii unor factori de mediu, fiind îndoite, lățite, găurite, roase sau topite, dar şi-au păstrat imaginea pe ambele părți.

Suma bancnotelor sau a monedelor uzate sau deteriorate este nelimitată, iar la schimbarea acestora nu se percepe niciun comision.

„Astfel, cetățenii ce doresc să schimbe bancnote sau monede metalice necorespunzătoare circulației se pot adresa la orice bancă licențiată din R. Moldova sau la ghișeul BNM”, precizează serviciul de comunicare și presă al BNM.

Bancnotele deteriorate în mod intenționat nu se plătesc

Totodată, instituția menționează că, în corespundere cu standardele minime pentru verificarea calității bancnotelor şi monedelor, nu se plătesc: bancnotele autentice cărora le lipsește mai mult de 45% din suprafață, dar și bancnotele autentice în privința cărora sunt motive să se considere că au fost deteriorate în mod intenționat, adică prin decupare, dar și specimenele de bancnote. Toate aceste bancnote se rețin de bancă, nu se plătesc și se transmit subdiviziunii teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne, pentru investigații și expertiză. Pentru bancnotele reținute, banca eliberează depunătorului un document confirmativ.

Preschimbarea bancnotelor în valută – la decizia băncilor

Cât privește bancnotele în valută, BNM informează că băncile din R. Moldova decid de sine stătător dacă să preschimbe sau nu bancnotele deteriorate sau cu defecte.

„Acestea pot presta astfel de servicii și percepe, respectiv, comisioane pe care le publică pe paginile lor web. Totodată, unitățile de schimb valutar, conform legislației, la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar nu sunt în drept să refuze bancnotele considerate plătibile, conform criteriilor stabilite de BNM”, informează instituția. 

De asemenea, unitatea de schimb valutar, la latitudinea sa, poate efectua operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, primind de la clienți bancnote autentice în valută având și alte defecte mai esențiale.

Conform datelor BNM, la sfârșitul anului 2019, aproape 285 de milioane de bancnote se aflau în circulație. Cea mai mare pondere au avut-o bancnotele cu valoarea nominală de un leu, constituind aproximativ 30% din totalul bancnotelor aflate în circulație. Bancnotele cu valoarea de 200 de lei au constituit peste 23%, iar cele cu valoarea de 100 de lei -14% din totalul bancnotelor aflate în circulație. Cea mai mică pondere au avut-o bancnotele de 1000 de lei. BNM a raportat că, la sfârșitul anului 2019, în circulație se aflau și peste 865 de milioane de monede metalice, cea mai mare pondere având-o monedele cu valoarea de 10 bani și 25 de bani. Pe parcursul anului 2019, BNM a retras din circulație peste 65 de milioane de bancnote cu valoare totală de 4570,9 milioane de lei.

 
Imprimare