Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să fie vigilenți atunci când la sediile lor vin persoane care se prezintă drept inspectori fiscali, scrie Ziarul de Gardă. Controlul fiscal se efectuează în temeiul unei decizii de inițiere a controlului, în timp ce vizita fiscală se efectuează în baza unei delegații, iar persoana trebuie să prezinte legitimația de serviciu. Sfaturile vin cu scopul de a evita cazurile de escrocherie din partea unor persoane care se prezintă drept inspectori fiscali și manifestă tentative ilegale de verificare a agenților economici pentru a obține foloase financiare.

Controlul fiscal la fața locului sau procesul de constatare a unei fapte contravenționale se inițiază în baza unei Decizii de inițiere a controlului. Astfel, funcționarul este obligat să prezinte contribuabilului această decizie, dar și legitimaţia de serviciu.

Controalele fiscale și Decizia de iniţiere a controlului

„Controalele fiscale se vor efectua numai în temeiul Deciziei de iniţiere a controlului. Decizia privind iniţierea controlului se întocmește și în cadrul inițierii procesului de constatare a faptei contravenționale. Aceasta va conține numele, prenumele, funcția, semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS, care patronează subdiviziunea SFS și care a inițiat controlul și ștampila subdiviziunii care a inițiat controlul”, informează SFS.

După efectuarea controlului fiscal, inspectorul va întocmi, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, un act de control fiscal. În document vor fi indicate rezultatele controlului, specificându-se încălcările depistate. Actul trebuie semnat de ambele părți participante la control, iar un exemplar îi va fi oferit agentului economic supus verificării.

În cadrul procesului de constatare a faptei contravenționale, la depistarea faptei contravenționale se întocmește procesul-verbal cu privire la contravenție.

Vizita fiscală pentru a acorda consultații

Un alt instrument de administrare fiscală este vizita fiscală. Aceasta are scopul de a asigura conformarea voluntară a agentului economic. În cadrul ei se vor acorda consultații, va fi analizată activitatea agentului economic și vor fi acumulate unele date despre activitatea lui.

În cadrul efectuării acestor vizite, funcționarul fiscal este obligat să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui și să-l informeze despre drepturile şi obligaţiile sale. În caz de necesitate, funcționarul va solicita documente, date, dar și explicații.

„Vizita fiscală se efectuează în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcţionarului fiscal şi este semnată de către șeful Direcției deservire fiscală din cadrul Direcției generale administrare fiscală. Delegarea în vizită fiscală se întocmeşte într-un exemplar, care se anexează la raportul de efectuare a vizitei fiscale”, informează SFS.

De regulă, vizita fiscală o efectuează un singur inspector în orele programului de lucru al agentului economic. Acesta nu este un control, iar în cadrul vizitei contribuabilii vor fi familiarizați cu prevederile legislației, dar și consultați în scopul prevenirii posibilelor încălcări ale legislaţiei fiscale.

„În cadrul acesteia nu se calculează obligaţii fiscale şi nu se aplică sancțiuni/majorări (penalizări, n.r.) de întârziere, nu se ridică documente”, se arată în Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale.

La solicitarea contribuabilului, funcționarul fiscal îi va elibera acestuia o copie a delegării în vizită fiscală.

În cazul în care contribuabilul supus verificării are dubii cu privire la legalitatea controlului sau la identitatea persoanei ce se prezintă drept funcționar fiscal, acesta poate apela la numărul de telefon: 0 8000 1525 (tasta 4) sau poate contacta Direcția securitate internă și anticorupție a SFS la numerele de telefon: 0 22 82 34 06; 0 684 33 990.

Corina ȘEREMET, Ziarul de Gardă

Imprimare