Conform Legii, elevii şi studenții neangajați, încadrați în învățământul liceal, profesional tehnic și superior de toate nivelurile, inclusiv cel de doctorat, cu frecvență, sunt asigurați de Guvern. De asigurări beneficiază elevii și studenții care își fac studiile în R. Moldova sau peste hotare, scrie Ziarul de Gardă

Instituțiile de învățământ din R. Moldova monitorizează listele elevilor și ale studenților asigurați, iar până la șapte septembrie acestea oferă organelor competente informația despre cei cărora trebuie să li se acorde acest statut. Uneori, de la studenți, instituția de învățământ va solicita doar o copie a buletinului de identitate, fără oricare alte acte confirmative.

În schimb, elevii și studenții care își fac studiile peste hotare trebuie să informeze Casa Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), de sine stătător sau printr-un reprezentant, despre faptul că studiază peste hotare și să solicite activarea statutului de persoană asigurată.

Pentru a demonstra statutul lor de persoane asigurate în R. Moldova, elevii și studenții care își fac studiile peste hotare, cu frecvență la zi, trebuie să prezinte la CNAM acte care confirmă acest lucru. Informația a fost prezentată în cadrul sesiunii video a Clinicii Juridice a ZdG, la care au participat reprezentantele Casei Naționale de Asigurări în Medicină: Lilia Chițanu, șefa Secției deservire și Info-CNAM din cadrul Direcției relații cu beneficiarii și Ala Ulianovshi, șefa Direcției Evaluare și Monitorizare.

Prezentarea adeverinței de la instituția de învățământ

La începutul fiecărui an de studii, studenții care învață peste hotare urmează să prezinte la CNAM o adeverință eliberată de instituția de învățământ la care își fac studiile, scrisă în formă liberă, din care să rezulte că aceștia își fac studiile la zi la instituția respectivă. Adeverințele eliberate în limbile europene, exemplu fiind rusa, engleza, franceza, italiana, nu necesită a fi traduse. Cele eliberate în limbile arabă, chineză, japoneză vor trebui traduse și autentificate notarial. Prezentarea acestor acte va acorda elevului sau studentului statutul de persoană asigurată pentru anul de studiu în curs.

„În perioada pandemiei, încurajăm studenții să conlucrăm prin intermediul canalelor electronice. Adeverința se acceptă scanată, expediată de universitate sau de student”, a precizat Lilia Chițanu, șefa Secției deservire și Info-CNAM din cadrul Direcției relații cu beneficiarii CNAM, în cadrul sesiunii video a Clinicii Juridice a ZdG.

Lilia Chițanu,
șefa Secției deservire și
Info-CNAM din cadrul
Direcției relații cu beneficiarii

Adeverința poate fi transmisă la CNAM și de părinții sau de reprezentantul studentului. De asemenea, se va completa formularul C-01 care poate fi găsit pe site-ul CNAM și o cerere-tip la care se va anexa adeverința care confirmă că persoana este studentă. Este important ca actele să se completeze în baza buletinului de identitate eliberat de autoritățile R. Moldova, a explicat Lilia Chițanu.

Această procedură se efectuează în fiecare an, iar statutul de persoană asigurată se suspendă la data absolvirii.

Lilia Chițanu a mai precizat că după absolvirea instituției de învățământ, timp de 30 de zile, persoanele urmează fie să devină persoane asigurate ca urmare a angajării în câmpul muncii, fie să se asigure în mod individual, fie să se încadreze în categoria persoanelor neangajate asigurate de Guvern.

Persoana care nu trebuia să achite serviciile medicale poate cere returnarea banilor

Uneori, persoanele care se încadrează în statutul de persoane asigurate se pot ciocni de situația în care la instituția medicală li se spune că acest statut nu se vizualizează din diverse motive. În cazul în care li se solicită achitarea serviciilor medicale, acestea trebuie să facă toate achitările doar în casa instituției medicale și să primească bonul de plată. Ulterior, dacă persoana nu trebuia să achite serviciile medicale, dar le-a achitat, ea trebuie să se adreseze conducerii instituției medicale cu o cerere la care să anexeze bonul de plată și să solicite returnarea mijloacelor financiare achitate, a explicat Ala Ulianovshi, șefa Direcției Evaluare și Monitorizare din cadrul CNAM.

Ala Ulianovschi,
șefa Direcției Evaluare și
Monitorizare din cadrul CNAM

În acest caz, prestatorul este obligat să-i restituie cheltuielile suportate, dacă acest serviciu trebuia să fie acoperit din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. În cazul în care li se refuză restituirea banilor, atunci persoanele se pot adresa la CNAM cu o cerere la care să fie anexat bonul de plată.

„În cazul dat experții merg în instituția medicală, verifică și dacă se constată că persoana nu trebuia să achite, prin cerințe legale i se solicită conducătorului instituției și îl obligă să restituie cheltuielile pacientului. Apoi instituția restituie cheltuielile pacientului”, a precizat Ala Ulianovshi.

Contractul încheiat între CNAM și instituția medicală prevede că prestatorul este obligat să asigure volumul și calitatea serviciilor medicale care se prestează. Pot fi cazuri când persoana poate fi rugată să achite servicii sau să procure medicamente atunci când se află în staționar, ceea ce nu trebuie să se întâmple.

În cazul în care studenții care învață în străinătate nu au știut că sunt asigurați de Guvern și au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, aceștia pot prezenta actele confirmative și solicita de la CNAM restituirea sumei achitate.

Persoana trebuie să fie înregistrată la un medic de familie

Pentru a beneficia de tratament în baza statutului de persoană asigurată în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, persoana trebuie să fie înregistrată la un medic de familie.

„Aceasta este persoana de prim-contact. Medicul de familie ne ghidează și ne dă îndreptare, în caz de necesitate, la consultația unui specialist. Pe pagina www.cnam.md poate fi verificat medicul de familie la care sunteți înregistrat, pentru a evita eventualele refuzuri din motivul neînregistrării. Dacă vrem să facem o cale mai scurtă, fără a avea îndreptarea medicului de familie, atunci ne asumăm cheltuielile”, a precizat Lilia Chițanu.

În cazul în care pacientul necesită anumite investigații care se efectuează în instituțiile private și acestea sunt contractate de CNAM, având îndreptarea medicului de familie, persoana poate beneficia de ele în mod gratuit. Medicul de familie este obligat să asigure îndreptarea la un specialist de profil, în caz de necesitate.

Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.cnam.md sau la linia verde cu numărul 0 800 99999. CNAM poate fi contactat și la adresele electronice: secretariat@cnam.gov.md sau suport@cnam.gov.md.

În anul 2020, în jur de 1200 de studenți care își fac studiile peste hotare au depus actele la CNAM pentru a li se acorda statutul de persoană asigurată.

Corina ȘEREMET, Ziarul de Gardă

Imprimare