Ghid pentru asigurarea egalității de gen și a protecției drepturilor persoanelor cu necesități speciale

320

Prezentul Ghid a fost conceput ca material auxiliar pentru un curs de formare de două zile, oferit de Programul USAID pentru Justiție Transparentă din Republica Moldova în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2018. Cursul a fost destinat angajaților instanțelor judecătorești care interacționează în mod frecvent cu populația. La încheierea cursului, participanții au sugerat ideea publicării unui ghid cu caracter practic care le-ar ajuta să pună în aplicare informația obținută.

Imprimare