O persoană care are deficiențe funcționale, de adaptare sau de integrare în societate din cauza unei maladii, are dreptul să fie încadrată în grad de dizabilitate. Singura instituție abilitată cu funcții în domeniul determinării gradului de dizabilitate pe teritoriul R. Moldova este Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă (CNDDCM), instituție publică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS). ZdG a aflat de la MSMPS care sunt criteriile și condițiile în baza cărora se stabilește gradul de dizabilitate al persoanei, dar și ce trebuie să facă aceasta, dacă nu este de acord cu decizia comisiei de acordare a acestui grad.

În primul rând, o persoană cu probleme de sănătate trebuie să beneficieze de toate acțiunile adecvate de diagnosticare, tratament și reabilitare în cadrul unei instituții medicale, spune MSMPS. În cazul în care persoana suferă de anumite boli, de consecințele unor traume sau de deficiențe care nu-i permit să desfășoare o activitate socială corespunzătoare vârstei, în cazul copiilor de până la 18 ani, sau implicarea corespunzătoare în activitatea profesională (păstrarea capacității de muncă) în cazul adulților, inclusiv a minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, instituția medicală decide trimiterea acestor persoane, inclusiv a copiilor, pentru determinarea gradului de dizabilitate. Primul pas îl reprezintă întocmirea fișei de trimitere sau formularul F-088/e.

Ce acte sunt anexate la dosar?

Formularul, împreună cu cererea persoanei, sunt anexate la dosar. Persoana care solicită determinarea gradului de dizabilitate va depune dosarul personal, la structurile teritoriale ale CNDDCM de la locul de trai. La dosar se vor anexa și alte formulare, care vor conține: extrasele din fișele medicale din staționar, chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor în activități de participare, copiile actelor de studii, caracteristica personală și profesională, informații despre condițiile la locul de muncă și prestațiile de care persoana a beneficiat, componența familiei, ancheta socială. În cazul copiilor- date privind dezvoltarea acestora, serviciile de care beneficiază, condițiile de instruire. În baza informațiilor din dosar, se va stabili gradul de dizabilitate al persoanei.

Cum se stabilește gradul de dizabilitate?

MSMPS precizează că, la luarea deciziei privind gradul de dizabilitate, se va ține cont de datele examinării, de gravitatea deficiențelor, de rezultatele investigațiilor de laborator și instrumentale, de datele supravegherii în dinamică a persoanei, de eficiența măsurilor de reabilitare medicală și profesională, dar și a serviciilor sociale. Dizabilitatea este de trei grade: severă, accentuată și medie.

La adulți, gradul de dizabilitate se va stabili în baza uneia sau a două boli concomitente, dacă acestea nu reprezintă complicațiile bolii de bază. După o formulă stabilită, se va calcula procentajul deficiențelor funcțional-structurale ale organismului și se va determina gradul de dizabilitate. Deficiențele ușoare (5-35%) nu vor servi drept temei de încadrare în grad de dizabilitate. Persoana care are deficiențe în mărime de 40-55% va fi încadrată în grad de dizabilitate mediu, cea cu deficiențe de 60-75% va fi încadrată în grad de dizabilitate accentuat, iar cea cu deficiențe de 80-100% – în grad de dizabilitate sever.

La stabilirea gradului de dizabilitate al copiilor, CNDDCM se va ghida de lista bolilor și stărilor patologice aprobate prin ordinul MSMPS. În baza acestei liste, dar și a chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor copilului, se va stabili gradul de dizabilitate.

Gradul de dizabilitate nu se stabilește în baza unui diagnostic, ci în temeiul deficiențelor funcționale, provocate de o maladie, se arată în răspunsul oferit de MSMPS.

Care este perioada pentru care se stabilește gradul de dizabilitate?

Pentru persoanele care se adresează pentru prima dată cu cererea de a i se atribui un grad de dizabilitate, data stabilirii acestui grad se va considera ziua în care a fost înregistrată cererea la structura teritorială în registrul de strictă evidență și a fost depus dosarul complet.

Persoanele care se adresează repetat ar trebui să înregistreze cererea și să depună dosarul complet la structura teritorială cu cel puțin 30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost stabilit gradul de dizabilitate pentru prima dată. În acest caz, data stabilirii gradului de dizabilitate se va considera data expirării perioadei indicate în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate.

Gradul de dizabilitate se stabilește pe un termen de șase luni sau un an. Termenul de doi ani se stabilește în cazul în care dereglările funcționale necesită o perioadă mai lungă de tratament, reabilitare sau asistență socială și psihopedagogică.

Adulții și copiii care au deficiențe care le pot limita activitatea și care le afectează în mod ireversibil starea de sănătate sunt încadrați în grad de dizabilitate fără indicarea termenului, conform unei proceduri stabilite de MSMPS. Gradul de dizabilitate fără indicarea termenului se determină și după o perioadă de șase ani. Lista deficiențelor în baza cărora se stabilește gradul de dizabilitate fără indicarea termenului este stabilită printr-un ordin al MSMPS.

Persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate vor primi, prin scrisoare recomandată, cu aviz de recepție, un certificat care atestă acest fapt, programul individual de reabilitare și incluziune socială cu recomandările specialiștilor care va include lista activităților, a serviciilor medicale, sociale, educaționale și profesionale de care are nevoie persoana pentru a se încadra în societate.

Pensia de dizabilitate și alocația socială de stat

Persoana care este încadrată în grad de dizabilitate cauzat de o boală obișnuită poate beneficia de pensie de dizabilitate, dacă îndeplinește condițiile de stagiu de cotizare în raport cu vârsta la data constatării dizabilității. Mărimea pensiei de dizabilitate depinde de salariul persoanei din care s-au calculat contribuțiile de asigurări sociale, gradul de dizabilitate și stagiul de cotizare. Pensiile se indexează de două ori pe an.

Atunci când persoana nu întrunește condițiile de obținere a dreptului de pensie, aceasta beneficiază de alocație socială de stat.

Cuantumul alocației pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii va constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilități. Pentru această categorie de persoane cu vârsta de până la 23 de ani, pentru persoanele cu dizabilități din copilărie sau pentru copiii cu dizabilități, cuantumul alocației va constitui 100% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilități.

De la întâi octombrie curent, cuantumul pensiei minime de dizabilitate constituie: în cazul unei dizabilități severe – 857,68 lei; în cazul unei dizabilități accentuate – 800,50 lei; în cazul unei dizabilități medii – 571,79 lei.

Ce faci când nu ești de acord cu decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de dizabilitate?

În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia de încadrare sau neîncadrare într-un anumit grad de dizabilitate, aceasta o poate contesta în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea sau expedierea, inclusiv online, a unei contestații la structurile teritoriale ale CNDDCM sau la Consiliu, anunță MSMPS.

Aceasta va fi examinată de unul dintre serviciile de control din cadrul Consiliului în termen de până la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Serviciul de control va emite o decizie, iar în cazul în care persoana nu este de acord cu aceasta, ea urmează să depună o contestație, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii deciziei, în adresa Consiliului.

Această contestație urmează să fie examinată de Comisia de Litigii de pe lângă MSMPS în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației la Consiliu. Componența Comisiei de litigii și Regulamentul de organizare a acesteia se aprobă prin ordinul MSMPS. Deciziile Comisiei pot fi contestate în procedura contenciosului administrativ.

Informația adițională despre încadrarea în grad de dizabilitate, dar și actele relevante pot fi vizualizate pe site-ul oficial al Consiliului http://cnddcm.msmps.gov.md sau la numerele de telefon 022 211-300/ 022 820/678.

Corina ȘEREMET, Ziarul de Gardă

Imprimare