Foto: ZdG

Persoanele neasigurate, adică cele neangajate în câmpul muncii sau care au un stagiu de cotizare mic, întreprinzătorii individuali sau titularii de patente beneficiază de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani, informează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Mărimea acesteia este, începând cu anul 2021, de 740 de lei. În cazul în care solicitantul a beneficiat de indemnizații destinate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, nu se stabilește indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, pentru perioada respectivă, relatează Ziarul de Gardă.

Cine sunt persoanele neasigurate?

Persoanele neasigurate sunt cele care, la data nașterii copilului, nu sunt încadrate în câmpul muncii sau nu au un stagiu de cotizare de cel puțin trei ani sau nu pot confirma un stagiu de cotizare de cel puțin nouă luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului. Aceste categorii de persoane vor beneficia de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani, care se oferă persoanelor neasigurate.

Se consideră persoană neasigurată și persoana, care la data nașterii copilului, întrunește stagiul necesar de cotizare, dar nu are dreptul la concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului sau  desfășoară activitate în calitate de: întreprinzător individual, titular al patentei de întreprinzător, avocat, notar public, executor judecătoresc sau mediator. În cazul în care aceste persoane activează și în alte unități în care realizează venit asigurat, ele au dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de trei ani.

CNAS menționează că în cazul în care persoanele nu au beneficiat de indemnizație de maternitate, indemnizația pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani se stabilește de la data nașterii copilului, cu excepția cazurilor de adopție sau de instituire a tutelei. În cazul în care au beneficiat de indemnizația de maternitate, indemnizația pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani se stabilește din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate.

În cazul în care persoana care beneficiază de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani își reia activitatea, se angajează sau desfășoară alte activități cu scopul de a obține venituri, aceasta are dreptul la indemnizație lunară.

Cererea poate fi depusă în format electronic

Cererea pentru stabilirea indemnizațiilor se depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) la locul de domiciliu al solicitantului ori al soțului/soției, în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizația sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice – www.servicii.gov.md sau pe pagina-web www.cnas.md.

La cerere se anexează: actul de identitate al solicitantului în original şi în copie, certificatul de naștere al copilului, după caz, certificatul de naștere al copilului premergător în original şi în copie. Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizației unice la nașterea copilului, se prezintă doar originalul.

De asemenea, la cerere se anexează documentul prin care se confirmă că persoana care solicită indemnizația nu este încadrată în câmpul muncii: certificatul de la instituția de învățământ, certificatul de la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă sau declarația scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul muncii. Persoanele încadrate în câmpul muncii vor prezenta ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului de la locul de muncă.

Indemnizațiile pentru copiii născuți pe teritoriul altui stat

În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, informează CNAS, solicitantul de indemnizație, cu excepția persoanelor angajate în câmpul muncii în R. Moldova,  prezintă o declarație pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat sau nu de indemnizații adresate familiilor cu copii din statul respectiv. În cazul în care a beneficiat de astfel de indemnizații, solicitantul indică în declarație perioada de acordare a indemnizației respective. În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, nu se stabilește indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, pentru perioada respectivă.

Cererea se depune în termen de 12 luni de la data nașterii copilului. Dacă indemnizația lunară este solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de 2 ani, în cazul persoanelor neasigurate, de la data nașterii copilului.

Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la CTAS sau în sistemul informațional la depunerea în format electronic. De la 1 ianuarie 2019, cuantumul indemnizației constituie 640 de lei, iar de la 1 ianuarie 2021, acesta constituie 740 de lei.

În anul 2020, de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani au beneficiat 33.492 de persoane, mărimea medie a acesteia fiind de 640 de lei.

Corina ȘEREMET, Ziarul de Gardă
Imprimare