Indemnizația unică acordată la nașterea copilului este un suport financiar acordat de stat familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul R. Moldova. Această prestație socială se stabilește mamei, iar în cazul decesului ei – reprezentantului legal al copilului și se plătește pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2021 indemnizația s-a majorat, scrie Ziarul de Gardă.

Una din condiții este ca nou-născutul să fie înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice.

Cererea se depune cel târziu în termen de 12 luni de la nașterea copilului

Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune cel târziu în termen de 12 luni de la nașterea copilului. Solicitanta sau reprezentantul copilului urmează să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) la locul de domiciliu al său sau al soțului/soției, iar în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizația de maternitate.

De asemenea, cererile pot fi depuse în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice www.servicii.gov.md sau pe pagina-web a CNAS www.cnas.md.

Care este mărimea indemnizației?

Pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2020, mamele sau reprezentantul legal al copilului beneficiază de indemnizație unică la nașterea copilului în cuantum de 8299 lei pentru fiecare copil, născut viu.

Pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2021, această indemnizație s-a majorat și constituie 9459 lei pentru fiecare copil, născut viu.

Actele necesare

Împreună cu cererea, la CTAS se depune și actul de identitate al mamei  sau al reprezentantului legal al copilului, după caz, în original şi în copie, dar și certificatul de naștere al copilului, după caz, certificatul de naștere al copilului premergător în original şi în copie.

Persoanele neîncadrate în câmpul muncii trebuie să depună și actele prin care se confirmă că mama nu este încadrată în câmpul muncii: carnetul de muncă în original şi în copie, certificatul de la instituția de învățământ, certificatul de la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, după caz.

În cazul în care solicitanta indemnizației nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, aceasta anexează o declarație scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul  muncii.

În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizații adresate familiilor cu copii, cu excepția persoanelor angajate în câmpul muncii în R. Moldova, prezintă o declarație pe proprie răspundere care atestă faptul că a beneficiat sau nu de indemnizații adresate familiilor cu copii din statul respectiv. În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, nu se stabilește indemnizația unică la nașterea copilului. CTAS poate solicita și alte acte, în funcție de caz.

Cererea se examinează în decurs de 30 de zile

Cererea prin care se solicită indemnizația unică la naștere se depune în termen de 12 luni de la data nașterii copilului. Aceasta se va examina în decurs de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la CTAS, iar în cazul în care a fost depusă cererea în format electronic, în decurs de 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informațional.

Plata indemnizației se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. În cazul nesolicitării sumelor indemnizațiilor de către beneficiară pe parcursul a 3 luni consecutive, ÎS „Poșta Moldovei” le restituie lunar pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale.

În cazul în care indemnizațiile neachitate pe o perioadă de trei luni consecutive au fost rambursate pe contul CNAS, beneficiara poate depune o cerere către CTAS sau să solicite verbal reluarea plăților pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

CNAS informează că, până la 01.01.2021, de indemnizația unică la naștere au beneficiat 32 000 de persoane, aflate la evidență, pentru nașterea a 32 476 de copii. Mărimea medie a prestației a constituit 8299 de lei.

Corina ȘEREMET, Ziarul de Gardă

Imprimare