Din iunie 2020, asistența juridică garantată de stat poate fi solicitată și online, cu utilizarea semnăturii electronice. În primele cinci luni de funcționare a sistemului online, la cele patru oficii ale Consiliului Național pentru Asistență  Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) au fost înregistrate 14700 de cereri, venite atât de la persoane fizice, cât și de la solicitanții din sistemul justiției care acționează în interesele justițiabililor, scrie Asociația Presei Independente.

Din numărul total de solicitări online, cele mai multe au fost din partea judecătorilor – 5356, aceștia fiind urmați de polițiști – 3973 de cereri. CNAJGS are patru oficii teritoriale, în municipiile ChișinăuBălțiCahul și Comrat.

Avocatul Feodor Munteanu oferă acest tip de asistență pentru beneficiarii din raionul Cantemir, fiind înregistrat la Oficiul Teritorial Cahul al CNAJGS. „Faptul că asistența juridică de stat poate fi solicitată acum în regim online contribuie la accesul la servicii juridice calificate, mai ales în această perioadă de criză provocată de infecția noului coronavirus”, spune avocatul.

Victimele violenței în familie și ale infracțiunilor sexuale beneficiază de asistență gratuită, indiferent de venit

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, există două tipuri de asistență juridică gratuită: primară – care poate fi solicitată de la un parajurist înregistrat în raza teritorială unde domiciliază beneficiarul, și calificată – care poate fi cerută la unul din cele patru oficii teritoriale și este acordată de un avocat plătit de stat. Asistența este oferită de avocații cu care oficiile teritoriale încheie contracte de prestare a serviciilor.

Printre beneficiarii de asistență juridică calificată garantată de stat sunt persoanele care sunt părți în cauze complexe contravenţionale, civile şi de contencios administrativ și nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru a achita costurile acestor servicii. De asemenea, au dreptul la asistenţă juridică gratuită copiii victime ale infracţiunilorvictimele violenţei în familie sau ale infracţiunilor sexuale, indiferent de venitul anual pe care îl declară.

Pe site-ul CNAJGS (www.cnajgs.md), la rubrica Formulare”, este afișat modelul de cerere pe care trebuie să-l completeze solicitanții de asistență juridică gratuită și să-l semneze electronic. Persoanele care nu au suficiente mijloace bănești și solicită acordarea serviciilor juridice gratuite, trebuie să anexeze o declaraţie cu privire la venit. După evaluarea cererii, angajații oficiilor teritoriale vor decide dacă solicitantul va beneficia sau nu de asistență gratuită. CNAJGS asigură calitatea asistenţei juridice și monitorizează evoluția acestor dosare, iar dacă beneficiarii nu sunt mulțumiți de serviciile apărătorului, ei pot sesiza Consiliul.

Sistemul online de solicitare a asistenței juridice garantate de stat a fost dezvoltat cu ajutorul Programului Națiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD) și al Suediei, în scopul facilitării accesului la justiție al persoanelor din grupurile vulnerabile.

Ți-au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale? Sună la „Linia verde” 080080030 cu apel gratuit de pe telefoanele fixe sau mobile, iar noi te vom ajuta să fii auzit/ă și te vom îndruma la instituțiile publice abilitate.

Lilia Zaharia, Asociația Presei Independente

Imprimare