Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)

Utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor a permis simplificarea procedurilor administrative în cadrul unui proces de judecată și a contribuit la sporirea transparenței tuturor proceselor în judecătorii.

Implementarea sistemelor automatizate în instanțele judecătorești este un pas important în procesul de modernizare a instanțelor. Aceste sisteme vin în ajutor atât lucrătorilor instanțelor, cât și cetățenilor, contribuind, astfel, la eficientizarea lucrului instanțelor și îmbunătățirea calității actului justiției.

 

Beneficiile Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) pentru cetățeni

1. Depunerea cererii și înregistrarea dosarului

 • Cetățeanul depune cererea de chemare în judecată la instanța judecătorească;
 • Cererea se înregistrează în sistemul electronic (PIGD);
 • Cetățeanul primește confirmarea înregistrării cu un număr unic atribui cererii;
 • Folosind numărul unic, etapele procesului de judecată pot fi urmărite online, pe pagina http://instante.justice.md

2. Distribuirea dosarelor

 • După înregistrare, cererile sunt distribuite către judecători, în mod aleatoriu;
 • Repartizarea aleatorie presupune distribuirea automată a cererilor în PIGD prin intermediul unui computer, fără implicarea personalului instanțelor.

3. Ședința de judecată

 • Judecătorul stabilește data și ora ședinței;
 • Informația despre data și ora ședinței, precum și sala de ședințe este afișată pe pagina http://instante.justice.md;
 • Prima interacțiune a părților participante la proces cu judecătorul sau completul de judecători are loc la prima ședință de judecată.

4. Hotărârea judecătorească

 • Hotărârea judecătorească este ultima etapă a unui proces de judecată;
 • Toate hotărârile și încheierile judecătorești sunt întocmite în PIGD;
 • Hotărârile sau încheierile care au fost pronunțate în ședințe publice sunt extrase automat din PIGD și afișate pe http://instante.justice.md.

Înregistrarea audio a ședințelor de judecată

 • Ședința de judecată se înregistrează integral în format audio;
 • Înregistrarea audio se anexează la dosar;
 • Fiecare parte participantă la proces are dreptul să ceară copia de pe înregistrarea ședinței;
 • Discul cu înregistrarea se eliberează doar participanților la proces, contra unui cost de 20 de lei.