Când ați ajuns în instanța de judecată, pentru a vă apăra un drept, trebuie să vă pregătiți și financiar. Și asta pentru că, odată cu depunerea unei cereri de chemare în judecată, trebuie să achitați și o taxă de stat. Aceasta se achită în conturile bancare indicate de fiecare instanță în parte. Pentru a afla datele bancare, accesați Portalul național al instanțelor judecătorești, apoi judecătoria unde ați depus acțiunea și categoria Taxa de stat.

În cazul unei cereri de chemare în judecată care vizează o acțiune patrimonială, care poate fi evaluată în bani, mărimea taxei de stat este de 3% din valoarea acțiunii sau din suma încasată. Aceasta însă nu poate fi mai mică de 150 de lei și nu mai mare de 25.000 de lei pentru persoane fizice sau nu mai puțin de 270 de lei și nu mai mare de 50.000 de lei pentru persoane fizice. De exemplu, dacă valoarea acțiunii este estimată la 10.000 de lei, atunci veți achita o taxă de stat de 300 de lei. În cazul unei acțiuni în instanță de partaj în caz de divorț, la fel, se aplică formula de 3% din valoarea acțiunii, dar nu mai puțin de 150 de lei.

În cazul acțiunilor nepatrimoniale, care nu pot fi evaluate în bani (încălcarea drepturilor de autor, apărarea onoarei și demnității etc.), taxa de stat este stabilită în sumă fixă. Detalii aflați din Legea taxei de stat. Important este să cunoașteți că legea prevede, în art. 5, cazurile când reclamanții sunt scutiți de la plata taxei de stat.

Din moment ce ați scris cererea de chemare în judecată și o depuneți în instanță, în timp de 24 de ore aceasta e repartizată unui judecător prin intermediul Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor pentru a fi examinată – aflați mai multe aici. Cum sunt repartizare cauzele în instanță, citiți aici.

Ce taxe achităm pentru cererile de apel și recurs?

Dacă judecătoria unde v-ați adresat a emis o decizie cu care nu sunteți de acord, aveți posibilitatea să faceți apel și, ulterior, recurs, în funcție de decizia instanței de apel. În aceste situații se percepe, la fel, o taxă de stat. Astfel, pentru cererea de apel, taxa de stat este în mărime de 75% din taxa care trebuia să fie achitată în prima instanță. De exemplu, dacă în prima instanță taxa de stat a fost stabilită la 200 de lei, pentru cererea de apel se va achita 75% din suma de 200 de lei, adică 150 de lei. În cazul recursului, aceasta taxa de stat este de 50% din taxa care trebuia achitată în prima instanță.

Important este să știți că, potrivit Codului de procedură civilă, orice persoană are dreptul să se adreseze în instanța de judecată, în modul stabilit de lege, pentru a-și apăra drepturile încălcate sau contestate, libertățile și interesele legitime. În același timp, niciunei persoane nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv că nu există anumite prevederi legale, din motive de imperfecțiune legislativă sau obscuritate a legislației în vigoare.

Imprimare