Deseori, persoanele care au nevoie de bani se adresează la bănci sau la instituțiile de microcreditare pentru a contracta un credit. Unele dintre ele ajung să constate penalități mari și datorii care nu pot fi achitate. Din aceste motive, înainte de a semna un contract de credit, consumatorii ar trebui să analizeze ofertele mai multor instituții financiare, să citească atent contractul pentru a fi siguri că nu există clauze abuzive și să se informeze privind mărimea ratei dobânzii efective a creditului, care include dobânda, comisioanele și alte plăți efectuate de consumatori. Acestea sunt o parte dintre sfaturile oferite de avocatul Marin Baltă participanților la sesiunea video a Clinicii Juridice a ZdG.

Ce este un credit?

Creditul este un instrument pentru consumatori de a obține niște mijloace bănești de la creditor. Creditorul poate fi banca sau organizațiile de creditare nebancară. Suma se ia împrumut de către persoana care contractează creditul, adică de către debitor pe o anumită perioadă de timp, iar până la sfârșitul perioadei debitorul este obligat să ramburseze împrumutul obținut, precum și să achite rata dobânzii la care s-a obligat la contractarea acestui credit, explică Marin Baltă.

Ca o persoană să poată accesa un credit, aceasta trebuie să aibă capacitate de exercițiu și să dețină buletin de identitate valabil. Ulterior, instituția financiară va purcede la procedura de verificare și va solicita niște acte, explică avocatul.

Care este diferența dintre o bancă și o organizație de creditare nebancară (OCN)?

„Banca este o instituție mult mai rigidă decât o organizație nebancară. Atunci când o persoană decide să acceseze un credit de la bancă, trebuie să fie pregătită că va fi supusă unui control riguros din partea băncii. De la ea se vor solicita mult mai multe acte, iar în timp, răspunsul băncii cu privire la oferirea creditului va dura mai mult decât răspunsul primit de la o OCN”, menționează Marin Baltă.

El precizează că rata dobânzii creditului luat din bancă este mai mică, iar acesta este un beneficiu, chiar dacă răspunsul durează mai mult în timp, iar de la client se solicită mai multe acte. În cazul accesării creditelor nebancare, avantajul pentru consumatori este însăși viteza obținerii acestui credit.

OCN plasează anunțuri în care este indicat că oferă credite în 10-15 minute sau într-o oră, iar pentru a le obține, este necesar doar de a prezenta buletinul de identitate.

„Băncile, cu siguranță, nu oferă asemenea condiții, însă companiile de microfinanțare impun o rată a dobânzii mult mai mare, comisioane de administrare, de gestiune a contului sau de eliberare a mijloacelor bănești care, în final, duc la un cost mai mare al obținerii creditului. Acesta este prețul pe care îl achită consumatorul pentru a obține cât mai repede creditul”, precizează Marin Baltă.

Printre condițiile impuse de bănci, în funcție de creditul contractat, se numără necesitatea ca persoana să fie angajată în câmpul muncii, prezentarea unui certificat de salariu, a bunurilor ce necesită a fi gajate.

15 zile pentru a lua cunoștință cu prevederile contractului

De obicei, contractele de credit sunt perfectate pe un volum mare de pagini care conțin clauzele impuse de către instituția financiară. Deseori persoanele, fără a citi atent prevederile, semnează contractul.

„Legislația obligă instituțiile financiare să acorde consumatorilor un termen de 15 zile pentru a lua cunoștință cu clauzele contractuale. Astfel, consumatorul are timp să citească și să propună modificări. De multe ori, consumatorii nu citesc deoarece au nevoie de bani imediat. În 10-15 minute este imposibil să studiezi un contract de 4-7 file, să vii cu obiecții, să-l înțelegi, deoarece analiza unui contract presupune câteva ore de lucru sau poate chiar câteva zile, în funcție de complexitate și tipul creditului”, susţine avocatul.

El precizează că consumatorii trebuie să atragă atenția în mod obligatoriu la tipul contractului, durata contractului și tipul de credit. Cea mai importantă clauză este cea cu privire la rata dobânzii și prevederile care stabilesc ce se întâmplă în cazul în care persoana nu achită creditul contractat.

Instituțiile financiare se asigură că, în cazul în care consumatorul nu va rambursa suma împrumutată, va fi posibil de restituit silit banii respectivi. Pentru sumele mici nu se solicită garanții, însă pentru sumele mai mari consumatorul trebuie să vină cu garanții: fie să aducă un fidejusor, adică o persoană care se obligă să răspundă împreună cu persoana care a contractat creditul pentru a-l rambursa, fie să garanteze cu proprietăți asupra anumitor bunuri mobile sau imobile care pot fi puse în gaj.

Rata efectivă a creditului arată cât urmează să achite consumatorul

De regulă, persoanei i se acordă un grafic cu achitările pe care trebuie să le efectueze lunar. În caz de nerespectare a contractului, se calculează dobânda de întârziere și penalități.

„Obligatoriu, contractul trebuie să conțină mărimea dobânzii anuale efective. Consumatorii să nu fie induși în eroare de faptul că rata dobânzii este mică. Rata efectivă a creditului arată cât urmează, de fapt, să achite persoana care a accesat creditul. Oamenii trebuie să fie atenți la comisioanele de administrare și să atragă atenția la obligațiile financiare pe care le au, accesând acest credit. De asemenea, să se informeze dacă există comisioane de rambursare anticipată”, spune avocatul.

Care clauze contractuale se consideră abuzive?

Contractul trebuie să fie accesibil și ușor de înțeles. Deseori, clauzele acestuia au o complexitate mai înaltă decât media nivelului cunoștințelor juridice ale unui cetățean de rând din R. Moldova, consideră Marin Baltă.

„Este o practică în rândul OCN de a indica în contract clauzele care sunt avantajoase cu un font de litere mai mare, iar clauzele care sunt în dezavantajul consumatorului – cu un font mai mic sau chiar undeva la subsolul paginii”, susţine avocatul.

Clauzele abuzive sunt cele care nu au fost negociate și care sunt în defavoarea consumatorilor. Legea prevede o listă a clauzelor abuzive și care, dacă sunt înscrise în contract, sunt considerate nule. Printre acestea se numără: limitarea drepturilor consumatorului atunci când instituția financiară nu și-a respectat obligațiile, acordarea dreptului instituției financiare să rezilieze contractul din proprie dorință sau să reducă termenul de rambursare a creditului unilateral, fără a conveni cu consumatorul. În cazul în care instituția financiară nu recunoaște nulitatea clauzelor contractuale, persoanele se pot adresa în instanța de judecată. De asemenea, ele se pot adresa la Agenția pentru Protecția Consumatorului, la Comisia Națională pentru Piața Financiară (CNPF) sau la Banca Națională a Moldovei.

Penalitățile să nu depășească dublul împrumutului

Avocatul spune că nimeni nu este obligat să semneze un contract în defavoarea sa. Rareori se întâmplă când băncile și OCN acceptă să modifice clauzele contractuale, însă consumatorul trebuie să insiste asupra respectării drepturilor sale. De asemenea, legea spune că, în cazul creditelor cu o valoare de până la 50 000 de lei cu un termen de rambursare de până la doi ani, este interzis ca dobânzile, comisioanele sau penalitățile să depășească dublul sumei creditului contractat.

„În concluzie, consumatorii trebuie să studieze contactul, să facă un calcul și să înțeleagă care vor fi sumele pe care vor trebui să la ramburseze și să facă o matematică simplă ca să vadă dacă are capacitatea financiară de a contracta acest credit. Eu nu salut decizia unor consumatori de a lua un credit acum, în ideea că se vor descurca pe viitor. De regulă, de cele mai multe ori aceste persoane se trezesc cu acțiuni în judecată, sechestre și alte acțiuni de executare silită”, spune avocatul.

Potrivit CNPF, la data de 31.12.2020, cele 154 de OCN înregistrate în R. Moldova aveau peste 460 000 de beneficiari.

Imprimare