În R. Moldova instituția competentă în domeniul semnăturii electronice este Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Poți obține semnătura electronică prin intermediul portalului semnatura.md sau la unul dintre operatorii de telefonie mobilă, explică Ziarul de Gardă

Semnătura eliberată direct de la STISC, dar și cea eliberată de STISC prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă Orange și Moldcell, are aceeași valoare juridică.

  1. Dacă alegi să perfectezi semnătura electronică prin intermediul semnatura.md, trebuie să completezi cererea online, după care să mergi la oficiul de eliberare a semnăturilor electronice la adresa: R. Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 nr. 82, sediul Ministerului Justiției.
  2. Pentru perfectarea semnăturii electronice prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă este necesar să mergi cu buletinul de identitate la una dintre reprezentanțele locale ale acestora. 

Semnătura electronică avansată calificată poate fi utilizată prin intermediul aplicației MoldSign și prin portalul https://msign.gov.md.

Pentru întrebări aferente procesului de înregistrare a cererilor online, pe platforma https://www.semnatura.md, accesați Ghidul ,,Modul de înregistrare a cererilor online pentru persoanele juridice”Ghidul ,,Modul de înregistrare a cererilor online pentru persoane fizice” sau Ghidul ,,Modul de înregistrare a cererilor online pentru persoanele juridice – subiect al declarării”.

Ce este o semnătură electronică și care este valoarea ei legală?

Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare (Legea nr.91 privind semnătura electronică şi documentul electronic).

Există 3 tipuri de semnături electronice:

  • semnătura electronică simplă;
  • semnătura electronică avansată necalificată;
  • semnătura electronică avansată calificată.

Semnătura electronică simplă este semnătura electronică utilizată ca metodă de autentificare, fără a face trimitere exclusiv la semnatar.

Semnătura electronică avansată necalificată este o semnătură electronică ce îndeplinește următoarele cerinţe: face trimitere exclusiv la semnatar; permite identificarea semnatarului; este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; este legată de datele la care se raportează, astfel încât orice modificare ulterioară a acestor date poate fi detectată.

Semnătura electronică avansată calificată este o semnătură electronică care îndeplineşte toate cerinţele semnăturii electronice avansate necalificate şi, suplimentar: se bazează pe un certificat calificat al cheii publice emis de un prestator de servicii de certificare acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate; este creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice şi se verifică securizat cu ajutorul dispozitivului de verificare a semnăturii electronice şi/sau al produsului asociat semnăturii electronice, care dispun de confirmarea corespunderii cu cerinţele prevăzute de prezenta lege.

Imprimare