Unul dintre subiectele intens discutate în pandemia de COVID-19 ține de falsificarea actelor de deces a persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus. ZdG a publicat mai multe articole în care a demonstrat că aceste zvonuri sunt false. Totuși, ZdG a decis să scrie cine și cum eliberează actele de deces, dar și cum se verifică corectitudinea acestora.

Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), decesul unei persoane este constatat de medic. Dacă persoana a decedat într-un spital, decesul este constatat de medicul curant, iar dacă decesul a survenit în afara unei instituții medicale, acesta va fi constatat de personalul Asistenței Medicale Urgente, adică de medicii de pe ambulanță sosiți la fața locului. Moartea biologică este stabilită în baza unor criterii medicale, care demonstrează moartea cerebrală.

Cauza decesului se stabilește în baza rezultatelor autopsiei sau de către medicul de familie

De regulă, dacă persoana a decedat în spital, corpul acesteia este supus autopsiei. Această procedură se execută la interval de cel puțin două ore după constatarea morții biologice. Va fi prezentată fișa medicală a bolnavului, iar directorul sau vicedirectorul medical va aviza necesitatea efectuării acestei proceduri.

Cauza decesului se stabilește în baza rezultatelor autopsiei. Dacă decedatul nu este supus autopsiei, cauza decesului se stabilește de către medicul curant sau de către medicul de familie, în cazul în care persoana a decedat la domiciliu. Concluzia este făcută în baza datelor clinice din fișa medicală sau din cartela de ambulator.

Costurile autopsiei morfopatologice pot varia între 325 de lei și 1839 de lei. Costul este diferit pentru examinarea unui adult sau a unui copil. De asemenea, prețul variază în funcție de necesitatea unor investigații microscopice sau a unor metode suplimentare de investigații de laborator pentru stabilirea cauzei decesului. Cheltuielile sunt suportate de către instituția medicală și sunt incluse în costul unui caz tratat.

Cauza decesului se înscrie în certificatul medical de constatare a decesului

Ca urmare a decesului, se eliberează un certificat medical de constatare a decesului (formularul nr. 106/e), în care se înscrie cauza decesului. Din informațiile oferite de MSMPS, în certificatul pacienților decedați de COVID-19 se înscrie cauza directă a decesului, cauza antecedent și maladia principală. Se indică alte stări morbide care au contribuit la deces, dar fără legătură cu maladia sau complicația ei.

Personalul medical responsabil va indica sub semnătură informațiile din certificat, cu indicarea datelor medicului responsabil de completarea și eliberarea documentului. Se va aplica și ștampila. De asemenea, informația va fi înregistrată într-un registru special de evidență care se păstrează în instituție și permite verificarea oricărui caz de eliberare frauduloasă a certificatului, a explicat instituția.

Prioritate în primirea certificatului medical constatator al decesului îl au rudele de gradul întâi. La primirea certificatului, acestea sunt informate despre boala principală și cauza decesului.

Adresarea la ASP sau la administrația publică locală în decurs de trei zile

Potrivit informațiilor oferite de Agenția Servicii Publice (ASP), în decurs de trei zile de la survenirea decesului, rudele decedatului trebuie să prezinte formularul nr. 106/e la serviciile de stare civilă ale (ASP), la autoritățile publice locale, sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale R. Moldova din străinătate. În termenul de trei zile se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia de deces. În baza certificatului de constatare a decesului eliberat de o instituție sanitară, instituția va elibera certificatul de deces.

Potrivit Legii, certificatul de deces se eliberează și în temeiul hotărârii instanței de judecată privind declararea persoanei ca fiind decedată.

În lipsa rudelor, la ASP se pot adresa colocatarii blocului în care a locuit decedatul, vecinii, administraţia imobilului, medicul sau altă persoană din unitatea sanitară unde s-a produs decesul. Dacă persoana a decedat în penitenciar sau într-o instituţie de protecţie socială, declarația de deces o va face administrația instituţiei respective.

Certificatul de deces se eliberează gratuit, în ziua adresării membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite.

Acesta este un formular tipizat în care este scris numele de familie, prenumele, vârsta decedatului, data şi locul decesului, data întocmirii actului de deces şi numărul de ordine al acestuia, denumirea organului de stare civilă care a înregistrat decesul, data eliberării certificatului, denumirea organului de stare civilă care a eliberat certificatul. Astfel, potrivit ASP, cauza decesului nu este înscrisă în certificatul de deces și poate fi determinată doar conform certificatului medical constatator al decesului, eliberat de instituțiile medicale.

Cum se verifică diligența persoanelor care completează certificatele?

MSMPS informează că diligența persoanei care completează certificatul medical constatator al decesului se verifică de către șeful secției instituției medico-sanitare, dar și de către organele ASP – persoana responsabilă de corectitudinea completării acestuia.

ASP, la rândul ei, a informat că instituția are mai multe proceduri și reglementări interne care oferă suficiente mecanisme și mijloace de verificare a informației declarate de către solicitanții înregistrării faptelor de stare civilă, pentru a asigura corectitudinea și integritatea datelor înscrise în actele de stare civilă. Verificarea se face în procesul de declarare a faptelor de stare civilă, dar și în procesul de actualizare a informației în Registrul de stat al populației.

Informațiile privind falsificarea deceselor cauzate de COVID-19 sunt false

Cât despre falsificarea datelor privind persoanele infectate și a numărului deceselor cauzate de COVID-19, MSMPS precizează că aceste informații sunt false și lipsite de temei. „Infecția cu COVID-19 se stabilește exclusiv în baza confirmării diagnosticului de laborator înregistrat în baza de date a Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP), cu prezența unui șir de documente confirmative. Testarea persoanelor se efectuează strict în conformitate cu Protocolul clinic național provizoriu privind infecția cu noul coronavirus, fiind asigurată evidența tuturor datelor, inclusiv cu întreprinderea tuturor măsurilor epidemiologice în focarele cu confirmare pozitivă COVID-19”, a precizat MSMPS în răspunsul oferit.

Instituția menționează că statistica privind numărul cazurilor COVID-19 se prezintă de către structurile responsabile doar în baza datelor confirmatoare și reprezintă profilul epidemiologic al țării la nivel mondial.

Din informațiile acumulate, MSMPS nu a recepționat nici o sesizare sau informație oficială privind falsificarea diagnosticului COVID-19 pentru persoanele decedate, cu atât mai mult oferirea plății rudelor pentru stabilirea diagnosticului menționat.

Astfel, în cazul în care persoanele constată ilegalități, se pot adresa cu o plângere către MSMPS, la adresa: str. Vasile Alecsandri, 2, MD-2009, mun. Chișinău, tel: 022 268-885, e-mail: secretariat@msmps.gov.md.

Până la cinci august, în R. Moldova s-au atestat 823 de decese provocate de infecția cu noul tip de coronavirus.

 
Imprimare