Oficiul Avocatului Poporului a anunțat că, prin dispoziția din 18 mai, Comisia pentru Situații Excepționale a anulat o decizie anterioară prin care a dublat termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor.

Ombudsmanul a recomandat Comisiei abrogarea acestei prevederi pentru a asigura exercitarea plenară a dreptului la acces liber la informaţie şi dreptului de petiţionare tuturor persoanelor în termenele prevăzute de lege în perioada stării de urgenţă. Oficiul Avocatului Poporului a considerat că dublarea termenelor de examinare a unei solicitări de informaţie „comportă anumite riscuri, în special diminuează considerabil participarea societăţii civile în procesul decizional şi asigurarea informării active, corecte şi la timp a cetăţenilor”. 

Avocatul Poporului a subliniat că prezentarea informaţiei într-o perioadă atât de mare ar putea conduce la epuizarea interesului public asupra unui subiect şi la pierderea actualităţii acestuia, iar dublarea termenelor de examinare a unei petiţii comportă anumite riscuri, în special tergiversarea examinării problemelor cetăţenilor şi creează risc sporit de abuzuri din partea autorităţilor.

Imprimare