Membrii Grupului de lucru CEPEJ discută indicatorii de performanță

În primele trei luni de activitate, echipa Programului pentru  Justiție Transparentă a inițiat crearea a două grupuri de lucru care să recomande îmbunătățiri pentru Programul de Gestionare a Dosarelor (PGD), noul Program Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), precum și indicatorii de performanță judiciară. Ambele grupuri de lucru includ reprezentanți de rang înalt din partea Consiliului Superior al Magistraturii și ai Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, precum și judecători și colaboratori ai instanțelor.

Rolul principal al Grupului de lucru pentru PIGD este de a oferi recomandări de modificare a legislației referitoare la PIGD și consultanță privind schimbările funcționale necesare pentru acest sistem. Sistemul PIGD va consolida procesele și sistemele de administrare a instanțelor în domenii aferente gestionării fluxului de dosare, colectării și utilizării datelor privind performanța judiciară, precum și bugetarea și dezvoltarea resurselor umane ale instanțelor. Noul PIGD va oferi cetățenilor un acces facil la diverse servicii judiciare pe internet și la informații despre instanțe și performanța acestora.

Programul pentru Justiție Transparentă a sprijinit, de asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii la crearea unui Grup de lucru pentru implementarea indicatorilor de performanță judiciară, care corespund recomandărilor Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ).

În general, indicatorii de performanță judiciară sunt instrumente   de   monitorizare,  care permit evaluarea performanței instanțelor în diferite domenii și furnizează date fiabile pentru informarea deciziilor administrative. Printre indicatorii cei mai răspândiți, se numără costul per dosar, numărul de dosare per judecător și durata de examinare a dosarelor. Programul pentru Justiție Transparentă va face accesibile online informații privind indicatori de performanță judiciară, promovând astfel calitatea, transparența, fiabilitatea și accesibilitatea statisticii judiciare.

Grupul de lucru pentru PIGD întrunit pentru a conveni asupra funcționalităților noului sistem informațional

Cele două grupuri de lucru s-au dovedit a fi un mecanism eficient de obținere a rezultatelor. Programul pentru Justiție Transparentă va înființa grupuri de lucru similare pentru reorganizarea și optimizarea instanțelor judecătorești și pentru perfecționarea procedurilor de selecție și promovare a judecătorilor.

Imprimare