Oamenii ar putea economisi bani și timp dacă și-ar rezolva conflictele pe cale amiabilă în loc să meargă în instanța de judecată, scrie Asociația Presei Independente (API). Deși serviciul de mediere oferă această posibilitate, persoanele fizice și juridice nu-l solicită prea des, în special pentru că nu cunosc cum îl pot solicita. Deși legislația Republicii Moldova prevede medierea garantată de stat, la modul practic nu au fost elaborate proceduri și mecanisme suficiente care ar permite punerea în aplicare a acestui serviciu. Autoritățile promit să intervină operativ pentru a facilita accesul la justiție al persoanelor din categoriile vulnerabile.

Un serviciu ieftin, confidențial, dar… încă necunoscut

În perioada 20202021, Consiliul de Mediere din R. Moldova a examinat 1874 de litigii ale persoanelor fizice și juridice, iar 1841 din ele (circa 98%) au fost soluționate pe cale amiabilă. Mediatorul Dumitru Lefter, directorul Centrului de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie, consideră că numărul beneficiarilor ar fi fost mult mai mare dacă oamenii ar cunoaște mai bine avantajele medierii.

„Prin mediere, un litigiu poate fi soluționat în cel mult trei săptămâni, față de 2-3 ani cât durează un proces în instanța de judecată. Un alt avantaj este confidențialitatea, deoarece decizia de mediere nu se face publică. Însă principalul este că părțile găsesc o soluție convenabilă care le permite să mențină relații bune și pe viitor”, spune D. Lefter.

Soluționarea litigiilor prin mediere, o soluție nefructificată încă în Rep. Moldova (AUDIO)La rândul său, Felicia Chifa, președinta Consiliului de Mediere din R. Moldova, menționează și costurile reduse ale medierii comparativ cu cele aferente unei plângeri depuse în instanță. „La examinarea unei plângeri în instanță, trebuie să plătești pentru avocat, taxa de stat etc., iar în mediere se achită doar onorariul mediatorului care se stabilește de comun acord între părți și variază în funcție de complexitatea cauzei, valoarea acțiunii și de numărul de ședințe necesare pentru a media cauza”.

În Legea cu privire la mediere, adoptată în 2015, sunt incluse mai multe categorii de conflicte care pot fi soluționate prin mediere, inclusiv nerespectarea obligațiilor contractuale, încasarea datoriilor de la persoanele fizice și juridice, litigii individuale de muncă, dar și cazurile de prejudiciu după procurarea unor servicii sau bunuri materiale. De asemenea, pot fi soluționate și diferite cauze familiale: exercitarea drepturilor şi obligațiilor părintești, partajul averii sau stabilirea locului de trai al copilului, întreținerea copiilor etc. Medierea poate fi solicitată și în cauze penale: lovire, vătămare corporală din culpă, accidente de circulație etc.

Părțile pot solicita serviciile mediatorului chiar dacă dosarul este pe rol în instanță

Livia Mitrofan, judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, le recomandă persoanelor aflate în litigiu să meargă mai întâi la mediatori, atunci când au un conflict care poate fi rezolvat pe cale amiabilă. Totodată, chiar dacă părțile deja au ajuns în instanța de judecată, ele pot solicita concomitent şi ajutorul unui mediator, beneficiind de anumite scutiri la plata taxei de stat. Din spusele magistratei, dacă cauza se află în instanța de fond şi conflictul a fost soluționat amiabil cu ajutorul mediatorului, atunci taxa de stat va fi returnată integral. Dacă părțile se împăcă când dosarul este în instanța de apel, taxa este returnată în mărime de 75 la sută, iar când părțile se împacă în instanța de recurs, taxa se restituie în proporție de 50%.

Până acum, în R. Moldova nu au fost elaborate mecanisme de implementare a medierii garantate de stat pe cauze civile și contravenționale, ci doar pe cauze penale. „Medierea garantată de stat nu a fost implementată integral deoarece procedura este complexă, există multă birocrație, iar onorariile pentru mediatori sunt foarte mici. Ne dorim ca de serviciul medierii garantate de stat să poată beneficia și persoanele cu un venit lunar mai mic decât valoarea minimului de existență, dar și persoanele cu dizabilități și copiii, iar aceste criterii să fie stipulate clar în lege”, a concretizat Felicia Chifa.

Medierea, un instrument alternativ instanțelor de judecată

Soluționarea litigiilor prin mediere, o soluție nefructificată încă în Rep. Moldova (AUDIO)

În cadrul unei discuții publice care a avut loc recent, Veronica Mihailov-Moraru, secretara de stat a Ministerului Justiției, a declarat că dezvoltarea serviciului de mediere este unul din obiectivele Planului de acțiuni al Guvernului și al documentului de politici privind reforma justiției:

„Este important să avem servicii de mediere de calitate. Mai mult, aceste servicii trebuie incluse în asistența garantată de stat, pentru a asigura accesul persoanelor vulnerabile la justiție, iar în acest sens, trebuie revizuită legislația”.

Din spusele Veronicăi Mihailov-Moraru, la Ministerul Justiției se elaborează un proiect de act normativ care va asigura funcționalitatea medierii garantate de stat, va stabili categoriile de persoanele care pot solicita acordarea acestui serviciu, instituțiile și procedura de solicitare.

În R. Moldova activează circa 170 de mediatori. Pentru a deveni mediator orice persoană trebuie să dețină o diplomă de studii superioare licențiate și certificat care confirmă absolvirea cursurilor de formare inițială a mediatorilor. Persoanele interesate de serviciile mediatorilor pot accesa lista pe pagina web a Ministerului Justiției Justice.gov.md, dar și pe pagina web a Consiliului de mediere Mediere.gov.md.

Mariana Jacot, API

Imprimare