infografic ZdG

ZdG explică care sunt înlesnirile, prețurile și condițiile de eliberare a pașaportului copilului minor.

Potrivit informațiilor Agenției Servicii Publice (ASP), pașaportul se eliberează cetățenilor R. Moldova, indiferent de vârstă, care întrunesc condițiile legale și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate. Pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani, perfectarea pașaportului în termen de 30 de zile calendaristice va costa 650 de lei. Pentru cei mai mari de 12 ani, costul va fi de 850 de lei. De asemenea, există și cazuri în care minorii pot beneficia de înlesniri.

Potrivit datelor ASP, începând cu întâi ianuarie 2011, în R. Moldova se eliberează, în exclusivitate, pașapoarte cu date biometrice: fotografia titularului, imaginea facială digitală, amprentele digitale. De la vârsta de 14 ani în pașaport se aplică semnătura personală a titularului. În pașapoartele părinților nu se mai includ datele despre copii. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă, precum şi copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiți de includerea obligatorie a amprentelor digitale în pașaport.

Termenul de valabilitate al pașaportului

Copiilor cu vârsta sub șapte ani, pașapoartele li se eliberează pe un termen de patru ani. Minorilor cu vârsta cuprinsă între șapte și 16 ani pașaportul se eliberează pe un termen de șapte ani. Persoanelor care au peste 16 ani li se va elibera pașaportul pe un termen de zece ani. În cazul în care amprentele digitale nu pot fi prelevate temporar, pașaportul se va elibera pe un termen de 12 luni.

Actele necesare pentru perfectarea pașaportului

Pentru a perfecta pașaportul copilului minor, reprezentantul legal al acestuia va prezenta actul de identitate de uz intern valabil. Dacă minorul a împlinit vârsta de 16 ani, acesta va prezenta și actul lui de identitate.

Potrivit ASP, dacă asupra minorului este instituită tutela sau curatela, este nevoie să fie prezentate decizia autorității tutelare, decizia consiliului de familie sau alte acte.

De asemenea, vor fi prezentate acte de stare civilă, precum: certificatul de naștere al minorului; certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților și alte documente de stare civilă.

Dacă minorul a deținut un pașaport anterior, iar acesta nu mai este valabil, acest pașaport se va prezenta la oficiul ASP sau declarația de furt, sau de pierdere a pașaportului. Cetățenii R. Moldova pot deține două pașapoarte valabile. Pentru aceasta ei trebuie să depună o cerere la oficiile ASP. De asemenea, există și anumite categorii de persoane care pot beneficia de înlesniri la perfectarea pașaportului, iar actele care confirmă dreptul la înlesniri se prezintă în original.

În cazul în care părinții minorului sunt divorțați și în hotărârea instanței nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredințată întreținerea minorului sau în cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă ori de notar, la perfectarea pașaportului minorului se va prezenta declarația unuia dintre reprezentanții legali ai acestuia, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate. În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată, părintele depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii.

Dacă ambii părinți au autentificat la notar sau au declarat în scris acordul privind eliberarea pașaportului minorului, sau dacă există actul prin care un părinte l-a împuternicit pe celălalt să efectueze toate acțiunile juridice pentru a perfecta pașaportul minorului, nu este necesar de a prezenta în lista de acte hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanței de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreținerea şi domiciliul copilului minor. Părintele sau reprezentantul copilului va completa o declarație prin care își exprimă acordul privind eliberarea pașaportului persoanei reprezentate.

Cine poate beneficia de înlesniri?

Pașaportul se eliberează gratuit, timp de 30 de zile, copilului rămas fără ocrotire părintească şi copilului cu dizabilități, care va pleca la reabilitare sau la tratament medical peste hotarele R. Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale (MSMPS). De asemenea, pașaportul se va elibera gratuit copilului rămas fără ocrotire părintească şi copilului cu dizabilități, care va pleca peste hotarele R. Moldova la studii, conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării (MECC). Timp de o oră, gratuit, în ziua adresării se va elibera pașaportul copilului cu vârsta sub un an, care va pleca la tratament medical peste hotarele R. Moldova, în baza demersului eliberat de MSMPS.

Care sunt costurile pentru perfectarea pașaportului?

Pentru copiii de până la 12 ani, costul pașaportului eliberat în termen de 30 de zile constituie 650 de lei. Pașaportul eliberat în termen de 15 zile costă 810 lei. Pentru pașaportul eliberat în cinci zile lucrătoare se va achita 1140 lei, iar în 24 de ore – 1300 lei. La data adresării, costul pașaportului constituie 1630 lei. În termen de o oră serviciul se prestează numai pentru copilul cu vârsta sub 13 ani şi 10 luni. ASP a informat că pentru copiii cu vârsta peste 12 ani, se percep taxele stabilite pentru adulți: 850 lei pentru 30 de zile calendaristice, 1060 pentru pașaportul eliberat în 15 zile calendaristice, 1490 de lei pentru pașaportul eliberat în cinci zile lucrătoare, 1700 lei pentru pașaportul eliberat în 24 de ore, 2130 lei pentru pașaportul eliberat la data adresării. Pașaportul eliberat timp de o oră pentru adulți va costa 2980 lei.

Mai multe informații despre actele de identitate și actele stării civile pot fi găsite pe http://asp.gov.md, la rubrica „Persoane fizice”. Zilele de duminică și luni la sediile ASP nu sunt lucrătoare, iar solicitarea de a primi pașaportul în decurs de 24 de ore nu poate fi înaintată în toate zilele lucrătoare, iar după caz, poate fi înaintată în prima parte a zilei. Pentru mai multe informații, persoanele interesate pot contacta Centrul de apel al ASP la numărul 14-909.

Imprimare