Am ajuns la ultimul episod al primului sezon și cu această ocazie te invit să afli mai multe despre proiectul în cadrul căruia este realizat acest podcast, despre rezultatele obținute și partenerii care au fost alături. Proiectul Accesul la Justiție în Moldova, timp de trei ani și jumătate, din octombrie 2019 până-n martie 2023, a contribuit la îmbunătățirea accesului la justiție a celor mai vulnerabile și marginalizate persoane din R.Moldova, cu suportul finanțării din partea Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA, implementat de Millennium DPI.

Asemeni acestui domeniu, și activitățile din cadrul proiectului au fost complexe și diferite. Vom vorbi despre proiect și despre rezultatele acestuia inclusiv prin vocile grantiștilor și partenerilor. 

Olivia PÎRȚAC-GOAGĂ: „Timp de trei ani și jumătate, proiectul Accesul la Justiție în Moldova a adus justiția mai aproape de omul simplu. Prin intermediul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă, am informat intensiv oamenii cu privire la drepturile și libertățile lor, am asigurat asistență juridică calificată persoanelor vulnerabile și persoanelor din zonele rurale, am instruit profesioniștii am luptat pentru a înlătura barierele și obstacolele din calea accesibilității justiției. Este o legătură foarte strânsă între dreptul la informație și dreptul la justiție. Fără o informație relevantă oamenii nu pot să-și apere eficient drepturile și libertățile”. 

O bună parte din activitățile proiectului Accesul la Justiție în Moldova au vizat informarea cetățenilor despre drepturile și libertățile fundamentale ale omului și despre căile de apărare ale acestora, sub umbrela Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă. În cadrul Campaniei peste un milion de persoane au fost informate în acest sens. TV8, alături de Asociația Presei Independente, Ziarul de Gardă și Cu SENS, au contribuit la realizarea acestui obiectiv. Mariana Rață, reactoare-șefă la TV8 explică de ce este importantă implicarea jurnaliștilor.

Mariana RAȚĂ: „Din păcate, Republica Moldova încă mai este un stat în care drepturile omului sunt deseori încălcate. Și pentru că cetățenii să știe cum își pot apăra drepturile, este nevoie să fii informat. Campania Națională pentru Justiție sănătoasă a oferit posibilitatea TV8 să informeze cetățenii. Atât pentru persoanele vulnerabile, cât și pentru cele în etate, accesul la justiție reprezintă un lux, tocmai de-asta, drepturile lor sunt de multe ori încălcate fără ca cei care o fac să poarte vreo răspundere.”

Un alt mare domeniu de acțiuni a vizat consolidarea centrelor specializate în oferirea asistenței juridice persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate. Peste 3 mii de persoane din comunități marginalizate sau sărace au fost asistate juridic gratuit. Aproape fiecare a doua persoană a folosit informația primită pentru a-și apăra drepturile în sistemul de justiție. Clinică Juridică Bălți este una din organizațiile care au oferit această asistență juridică, inclusiv prin intermediul echipei mobile care periodic se deplasa în localitățile rurale pentru a fi cât mai aproape de oamenii cu nevoi, explică directoarea Clinicii Juridice Bălți, Olesea Tabarcea.

Olesea TABARCEA: „Au toată posibilitatea de a se adresa, în mod gratuit, toți cei care au nevoie, dar în special persoanele defavorizate, mai ales cei care nu au posibilitatea să își achite serviciile unui avocat, dar și cei care au nevoie de pur și simplu un sfat juridic, de o coordonare, de o informare în domeniul juridic. Organizația are o prezență de 20 de ani în partea de nord a Republicii Moldova. Organizația se deplasează în măsura posibilităților practic lunar în diferite sate, localități mult mai îndepărtate decât municipiul Bălți.”

Centrul de Justiție Socială „ECHITATE” din Criuleni este altă organizație ale cărei activități au fost susținute în cadrul proiectului. Președinta Centrului, Maria Zugravu, explică de ce este nevoie de mai mult decât oferirea consultațiilor.

Maria ZUGRAVU: „Nu este suficient să le oferim doar acele consultații individuale de care au ei nevoie, dar este foarte important să ne concentrăm eforturile și pe acele politici publice, de a le îmbunătăți, prin acțiunile noastre.”

Astfel, cu suportul proiectului au fost elaborate și adresate autorităților 31 de propuneri de modificări legislative și 12 campanii de advocacy pentru îmbunătățirea accesului la justiție. Domenii prioritare au fost medierea garantată de stat, digitalizarea actului de justiție, accesibilitatea instanțelor de judecată pentru persoanele cu dizabilități.

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a avut mai multe inițiative, una dintre cele mai de impact ține de accesibilitatea instanțelor de judecată din țară, spune Elena Stăjilă, directoare de program în cadrul centrului.

Elena STĂJILĂ: „În acest proiect, noi în premieră am evaluat accesibilitatea instanțelor judecătorești. am constatat că din 25 de clădiri evaluate, doar 25 de procente conțineau careva elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Preponderent pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Ca urmare a intervențiilor noastre, 11 clădiri din cele 25 evaluate și-au crescut gradul de accesibilitate.”

Unele schimbări sunt inevitabile în absența cercetărilor, elaborării studiilor de specialitate. Medierea garantată de stat. Analiză empirică a situației și perspective pentru Republica Moldova este realizată în colaborarea cu Felicia Chifa, Președinta Consiliului de mediere. Autoarea este convinsă că acest mecanism, care încă nu este funcțional în țara noastră, ar contribui esențial la facilitarea accesului la justiție.

Felicia CHIFA: „Medierea garantată de stat reprezintă un mecanism important pentru dezvoltare medierii în general și pentru creșterea cererii pentru mediere. În cadrul proiectului s-a încercat crearea unui mecanism funcțional, previzibil, prin care persoanele social-vulnerabile, minorii și persoanele cu dizabilități să compenseze cheltuielile pentru mediere din partea statului.”

Un alt studiu vizează soluția e-Dosar judiciar. Acest sistem informațional este la nivel de testare în câteva instanțe de judecată, dar se dorește funcționarea lui în toate judecătoriile din țară. E-Dosarul judiciar nu doar ar contribui la reducerea timpului, efortului și a resurselor necesare, dar cel mai important poate, ar contribui la facilitarea accesul la justiție. Sorin Popescu, Directorul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, la solicitarea căreia a fost realizat studiul, vorbește despre importanța acestuia.

Sorin POPESCU: „Proiectul E-Dosar judiciar este practic în centrul procesului de digitalizare a sectorului justiției. Scopul dezvoltării sistemului informațional E-Dosar este de a aduce justiția mai aproape de justițiabil, de a o face mai prietenoasă, mai eficientă și mai transparentă. Studiul elaborat pentru noi și pentru partenerii noștri de dezvoltare este fișa de parcurs care arată unde suntem azi și unde ne dorim să ajungem în următorii trei ani.”

Studiul despre soluția e-Dosar judiciar, cel despre medierea garantată de stat, dar și altele le poți găsi în format electronic pe portalul justitietransparenta.md.

Ținem neapărat să vă zicem și despre profesioniștii instruiți cu suportul proiectului Accesul la justiție în Moldova. Aproape 2000 de avocați, para-juriști, mediatori – și-au îmbunătățit cunoștințele. Lilian Darii, Directorul executiv al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, este convins că serviciile calitative pot fi oferite doar de profesioniști bine pregătiți.

Lilian DARII: „Principala misiune a sistemului de asistență juridică garantată de stat este facilitarea accesului populației la serviciile de asistență juridică primară și calificată, în cazul în care aceștia nu le pot procura de sine stătător. Însă un serviciu public trebuie să fie nu doar accesibil dar și eficient. În acest context, contează foarte mult ca prestatorii de servicii, în cazul nostru para-juriștii, avocații să fie instruiți continuu, dezvoltându-și abilitățile profesionale.”

Reușita proiectelor ce țintesc schimbări sistemice ține, în mare parte, și de deschiderea autorităților, iar Ministerul Justiției, a fost, în acest sens, un partener de nădejde, dornic să contribuie la schimbările spre bine și recunoscător pentru suport, așa cum exprimă Ministra Justiției, Veronica Moraru-Mihailov.

Veronica MORARU-MIHAILOV: „Apreciem foarte mult faptul că obiectivele acestui proiect s-au axat pe consolidarea capacităților instituțiilor care au un rol deosebit în asigurarea accesului la justiție. De asemenea ne bucurăm că au fost demarate anumite acțiuni ce țin de promovarea drepturilor omului, promovarea accesului la justiție, posibilitatea de a se apăra, inclusiv pe domenii foarte sensibile, cum ar fi domeniul nediscriminării, violenței. De asemenea apreciem foarte mult că acest proiect s-a axat și pe o organizare a mai multor acțiuni ce țin de campanii de informare care să contribuie la dezvoltarea culturii juridice a populației.”

Accesul la justiție este un domeniu vast și complex. Datorită proiectelor, dar și a societății civile dedicate, în ultimii ani au fost obținute multe realizări. Multe însă urmează a fi realizate până a ajunge ca justiția din R.Moldova să fie accesibilă pentru fiecare cetățean, lucru deloc imposibil, îmi place să cred și cu acest gând să încheiem primul sezon de podcast.

Imprimare