În perioada 18 – 26 ianuarie, reprezentanții Curților de Apel din Moldova au fost instruiți în aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ).

Scopul CIEJ constă în dezvoltarea unui cadru de valori, concepte și instrumente prin care instanțele judecatorești din orice țară ar putea, într-un mod voluntar, să evalueze și să îmbunătățească calitatea actului de justiție și a administrării instanței respective în șapte direcții:

  • satisfacția justițiabililor;
  • încrederea publicului;
  • servicii judecătorești accesibile;
  • managementul și liderismul judecătoresc;
  • politici judecătorești;
  • gestionarea resurselor umane, materiale și financiare;
  • proceduri judiciare.

În cadrul activității, expertul internațional Pim Albers, a împărtășit experiența sa de peste 20 ani, acumulată în sistemul judecătoresc a diferitor țări, cu angajații Curților de Apel de la Bălți, Cahul, Comrat și Chisinău. La atelier, judecătorii și angajații curților au efectuat o autoevaluare identificând punctele forte și slabe ale instituțiilor în care activează și unde urmează să elaboreze planuri de acțiune pentru îmbunătățiri. Pe parcursul lunilor februarie – noiembrie 2018, dl. Albers va oferi ghidare continuă Curților de Apel privind modul de elaborare și implementare a activităților de eficientizare a performanței. Scopul  final al implementării CIEJ este de a oferi servicii mai bune utilizatorilor instanțelor și de a spori eficiența performanțelor Curților de Apel.

În anul 2015, Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească a fost pilotat cu succes în trei instanțe judecătorești din Moldova. În urma pilotării, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul privind implementarea bunelor practici de excelenţă în instanţele judecătoreşti din Republica Moldova, care urmeză să fie aplicat și în cadrul Curților de Apel.

Imprimare