Fiecare angajator este obligat să asigure condiții optime pentru protejarea securității și sănătății în muncă a angajaților săi. Femeile gravide, persoanele cu dizabilități și minorii au dreptul la condiții speciale de muncă, ținând cont de necesitățile pe care le au. Angajații trebuie să fie informați și să li se asigure echipament de protecție din contul angajatorului. Încălcările în acest domeniu pot fi raportate la agențiile de stat, în funcție de domeniul de activitate al angajatorului, scrie Ziarul de Gardă și oferă, mai jos, și o listă a acestor instituții. 

Potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii la locul de muncă a lucrătorilor săi, inclusiv pen­tru prevenirea riscurilor profesionale. Acesta trebuie să asigure informarea și instruirea angajaților și să creeze condiții nepericuloase pentru muncă.

Angajatorul trebuie să asigure instruirea angajaților

Fiecare angajator trebuie să aibă o politică de organizare a muncii, să dea prioritate măsurilor de protecție colectivă, dar și să asigure măsuri de protecție individuală angajaților și dispozitive de asistență pentru persoanele cu dizabilități. 

Angajatorul trebuie să asigure instruirea angajaților privind securitatea şi sănătatea în muncă și să verifice respectarea acestor cerințe. La locul de muncă a angajaților trebuie să existe ghiduri și afișe informative privitor la securitatea în muncă. 

Fiecare persoană trebuie să fie angajată în funcții care corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute. Aceasta trebuie să fie informată despre riscurile la care se expune la locul de muncă și despre măsurile de protecție pe care trebuie să le respecte. Informarea angajaților se va efectua la angajare, în cazul schimbării locului de muncă, la introducerea unui echipament sau tehnologii noi sau la executarea unor lucrări speciale. Periodic, angajaților trebuie să li se efectueze examenul medical sau testarea psihologică. 

De asemenea, angajatorul trebuie să asigure crearea şi menţinerea condițiilor igienice pentru viaţă şi muncă și să se asigure că dispozitivele de protecție, aparatajul și instalațiile funcționează în mod corespunzător. 

Angajații trebuie să utilizeze corect aparatele și echipamentul individual de protecţie

Lucrătorii sunt obligați să-și desfășoare activitatea  în conformitate cu pregătirea profesională şi cu instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională nici propria persoană  şi nici alte persoane care ar putea fi afectate de acţiunile sau de omisiunile lui în timpul lucrului.

Angajații trebuie să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, dar și substanţele periculoase. De asemenea, ei trebuie să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.

Angajații nu vor deconecta, schimba sau muta arbitrar dispozitivele de protecţie ale maşinilor sau instalaţiilor, clădirilor şi altor construcţii, precum şi le vor utiliza corect. În cazul în care apare un pericol grav pentru securitate și sănătatea la locul de muncă, angajatul va informa angajatorul. De asemenea, îl va informa și în cazul în care s-a îmbolnăvi sau a suferit un accident de muncă.  Angajatul va coopera cu angajatorul și va însuși și respecta instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă.

Lucrătorii pot refuza efectuarea lucrărilor

Lucrătorii au dreptul să aibă un post de muncă sigur, să fie informați despre condițiile de muncă și despre existenţa riscului profesional. În cazul în care apare un pericol pentru viața și sănătatea angajatului, acesta poate refuza efectuarea lucrărilor. Angajatul trebuie să fie asigurat cu echipament individual de protecție din contul angajatorului și să fie supus examenului medical extraordinar, în cazul necesității, cu păstrarea postului de muncă. 

Angajatul poate participa la examinarea problemelor legate de asigurarea condițiilor nepericuloase pentru muncă și se poate adresa, pentru a soluționa problemele apărute sindicatelor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sau instanţelor judecătoreşti.

Femeile gravide trebuie protejate în mod special

Femeile gravide, lăuzele sau femeile care alăptează, minorii, precum şi persoanele cu capacităţi funcţionale limitate au dreptul să fie protejate în mod special. Angajatorii trebuie să le amenajeze locurile de muncă ținând cont de necesitățile lor. 

Lista instituțiilor care examinează plângerile legate de încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Potrivit Legii, controlul de stat al respectării de către angajatori a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, examinarea plângerilor și sesizărilor legate de încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă,  se efectuează de către:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – pentru instituțiile și agenții economici din domeniile sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranța alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice; Adresa: str. M. Kogălniceanu 63 MD-2009, mun. Chișinau, tel. (0 22) 26-46-47, 060200124, e-mail info@ansa.gov.md.

Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei – pentru instituțiile și agenții economici din domeniile comerţului cu produse nealimentare și prestări servicii, inclusiv turistice; Adresa: str. V. Alecsandri 78, MD-2012, mun. Chișinău, tel/fax.+373 22 501 980, 067199182, e-mail consumator@apcsp.gov.md.

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică – pentru instituțiile și agenții economici din domeniul  ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice; Adresa: str. Gh. Asachi 67a, MD-2028, mun. Chișinău, tel. 022 574-501, 080012300, e-mail: anticamera@ansp.gov.md;

Inspectoratul pentru Protecția Mediului – pentru instituțiile și agenții economici din domeniul protecției mediului și resurselor naturale; Adresa: str. C. Tănase 9, MD-2005 mun. Chişinău, tel. 022 22 69 41, 060600712, e-mail anticamera@ipm.gov.md.

Agenția Națională Transport Auto – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului rutier; str. Aleea Gării 6, MD-2001, mun. Chişinău, e-mail secretariat@anta.gov.md, tel. 44-40-03.

Autoritatea Aeronautică Civilă – pentru instituțiile și agenții economici din domeniul aviației civile; Adresa: bd. Dacia 80/2, MD-2026, mun. Chișinău, tel. (+373 22) 823 500; 823 523, 069999356 e-mail: info@caa.gov.md.

Agenția Navală – pentru instituțiile și agenții economici din domeniul transportului naval; Adresa: șos. Hâncești, 53 et.5, MD- 2028, mun. Chișinău, tel/fax 0 22731396 ;079112122  E-mail: info@maradmoldova.md.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – pentru instituțiile și agenții economici din sectorul electroenergetic; Adresa: str. A. Pușkin 52/A, MD 2005, mun. Chișinău, tel. 022 85 29 55 / 022 85 29 01, 080010008 e-mail anre@anre.md.

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației – pentru instituțiile și agenții economici din domeniul comunicațiilor electronice; Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, tel.:  +373 22 25 13 17, fax: +373 22 22 28 85, e-mail: office@anrceti.md, Linia specială pentru comunicarea accidentelor de muncă – 080080099 (apel gratuit).

Agenţia pentru Supraveghere Tehnică – pentru instituțiile și agenții economici din celelalte domenii de activitate, inclusiv pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu excepţia Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Centrului Naţional Anticorupţie, care îşi organizează activităţi de inspecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin serviciile lor de specialitate, care au competenţă numai pentru structurile din subordine. Linia fierbinte pentru comunicarea accidentelor de muncă 24/24: 022-212-333/067-212-333; Adresa:  str. C. Tănase 9, MD-2005 mun. Chișinău, tel:  0 22 23-80-24, e-mail: secretariat@ast.gov.md

Inspectoratul de Stat al Muncii– coordonează la nivel naţional și monitorizează controlul de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; Adresa: str. Miron Costin 17/2, MD-2068, mun. Chișinau, Tel: 022 499400, Fax: 022 499401, e-mail: secretariat@im.gov.md.

Instituțiile menționează că buna administrare privind securitatea și sănătatea în muncă mărește productivitatea și îmbunătățește motivația angajaților, contribuie la gestionarea costurilor de asigurare, reduce costurile legate de accidente și boli, reduce numărul de zile de concediu medical, scade riscul de accidente, protejează viitorul angajaților și reduce povara asupra serviciilor naționale de sănătate.

 
Imprimare