Sursa foto: CDPD

Accesibilitatea fizică și informațională a instanțelor de judecată pentru persoanele cu dizabilități rămâne a fi o problemă actuală. Tot mai multe persoane cu dizabilități se plâng de lipsa condițiilor de acces în instanțele de judecată, atât din punct de vedere fizic (lipsa rampelor de acces, lipsa grupului sanitar adaptat, iluminarea slabă, lipsa pavajului tactil) cât și din punct de vedere informațional și procesual (lipsa indicatoarelor informative și a pictogramelor, lipsa interpreților în limbajul semnelor).

Lipsa de accesibilitate a instanțelor judecătorești generează discriminarea persoanelor cu dizabilități și sporește vulnerabilitatea lor în exercitarea drepturilor sale și în accesul la justiție.

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) a venit cu inițiativa de a evalua 24 de clădiri ale instanțelor de judecată, de toate nivelurile, precum și de a propune câte un plan de acțiuni pentru asigurarea accesibilității fizice și informaționale a fiecărei clădiri evaluate. Evaluarea va avea loc în baza unui chestionar, elaborat conform cerințelor tehnice și procesuale privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități.

Inițiativa CDPD a fost susținută de Consiliul Superior al Magistraturii și de mai mulți președinți ai instanțelor judecătorești din Moldova.

Astfel, în luna iunie 2020 CDPD a început activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești. Activitatea de evaluare a celor 24 clădiri judecătorești urmează să fie finalizată până la începutul lunii septembrie. În urma evaluării CDPD va pregăti câte un plan de acțiuni pentru accesibilizarea treptată a fiecărei clădiri evaluate și îl va propune spre o eventuală aprobare și implementare.

Imprimare