Sursă foto: Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Persoanele cu dizabilități au dreptul la protecția legii în condiții de egalitate cu ceilalți

Acest drept înseamnă că:

  • persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca și ceilalți oameni, în toate domeniile vieții;
  • persoanele cu dizabilităţi, pe lângă drepturi egale cu ale celorlalte persoane, au obligaţii şi responsabilităţi egale, prevăzute de lege;
  • legea recunoaște persoanelor cu dizabilități capacitate juridică în egală măsură cu celelalte persoane în toate aspectele vieţii. Capacitatea juridică înseamnă că persoanele cu dizabilități au dreptul de a obține și de a decide singuri cum să-și îndeplinească drepturile și obligațiile.
  • legea prevede că persoanele cu dizabilități pot fi ajutate de o altă persoană (tutore/curator) în cazul în care întâlnesc greutăți în realizarea capacității juridice. Tutore/curatorul nu are dreptul să decidă în locul persoanei cu dizabilități și doar o poate ajuta (asista) să-și îndeplinească drepturile și obligațiile.

Legea protejează persoanele cu dizabilități împotriva discriminării

Discriminarea persoanelor cu dizabilități este interzisă.

Discriminare înseamnă un comportament negativ, dezavantajos, neplăcut față de o persoană din cauza că această persoană are o trăsătură specială, cum ar fi: rasă, culoare a pielii, naționalitate, origine etnică sau națională, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate /stare a sănătății, opinie, apartenență politică, orientare sexuală, avere, origine socială, statut social, statut HIV, apartenență sau activitate sindicală, domiciliu/sediu, situație familială, naștere, maternitate.

!!! Dacă comportamentul negativ se aplică din alte cauze, decât cele enumerate mai sus, atunci nu se consideră că a avut loc discriminarea.

Pentru asigurarea egalităţii şi eliminarea discriminării persoanelor cu dizabilităţi, statul promovează măsuri de adaptare rezonabilă.

Adaptare rezonabilă înseamnă schimbările și ajustările necesare, capabile să ajute persoanele cu dizabilități să-și îndeplinească drepturile în condițiile de egalitate cu ceilalți, dacă asemenea măsuri nu cer un efort disproporționat și nejustificat.

Refuzul de adaptare rezonabilă pentru persoane cu dizabilități este o formă de discriminare și se pedepsește conform legii.
Refuzul de adaptare rezonabilă nu se consideră discriminare dacă măsurile cerute necesită un efort disproporționat și nejustificat.

În cazul în care ați fost discriminat/-ă, adresați-vă cu o plângere la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) sau în instanța de judecată.
Pentru asistență juridică gratuită adresați-vă la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități:
Mun. Chișinău,
str. A. Pușkin 16, of. 5
Tel./fax: +373 22 287090
e-mail: info@cdpd.md

Sursa: Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Imprimare