Participarea deținuților la ședințe de judecată este un drept fundamental. Asigurarea acestui drept este obligatorie, dar și costisitoare, fiindcă necesită fonduri pentru transportarea deținuților din penitenciar la instanță, mijloace de transport bine echipate, resurse umane pentru a asigura transportarea și securitatea deținuților pe drum și în instanță etc, toate acestea fiind responsabilitatea penitenciarilor din Republica Moldova.

Ce ar fi dacă efortul și costurile necesare pentru a garanta acest drept al deținuților ar putea fi optimizate? Răspunsul poate fi găsit cu ajutorul tehnologiilor moderne de comunicare. Pentru a analiza dacă există o asemenea posibilitate, două penitenciare din satul Brănești (r. Orhei) și orașul Taraclia și două instanțe de judecată din Orhei și Cahul, cu susținerea Programului pentru Justiție Transparentă, au început în luna noiembrie 2018 pilotarea sistemului de teleconferință, care va permite deținuților să participe la ședințe de judecată la distanță și va crea condiții similare unei ședințe de judecată obișnuite.

Această soluție presupune instalarea și utilizarea, în penitenciar, a unui sistem de camere de luat vederi, microfoane, monitoare (într-o sală special destinată și amenajată cu acest scop) care va permite înfăptuirea legăturii prin teleconferință dintre penitenciar și instanță judecătorească. Aceasta este o practică internațională care a demonstrat cu succes posibilitatea de micșorare a costurilor de participare a deținuților la ședințe de judecată pot fi micșorate considerabil. Această practică este și o soluție pentru situațiile când deținuții sunt bolnavi și prezintă pericol pentru cei din jur.

Camerele de luat vederi trebuie să ofere judecătorului și participanților în proces o imagine precisă a celor ce se întâmplă în sala amenajată în instituția penitenciară și în sala de ședințe a instanței judecătorești. Judecătorul trebuie să aibă posibilitatea să vadă clar aspectul exterior, expresiile faciale și gesturile participanților în proces, în special când sunt examinate plângeri împotriva administrației instituției penitenciare și condițiilor de detenție și altele (conform art. 469, 4731 și 4732 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova).

Penitenciarele din Orhei și Taraclia vor pilota acest sistem timp de 30 de zile începând cu luna noiembrie 2018 curent. Toate ședințe de judecată din perioada de pilotare vor fi analizate, iar rezultatele pilotării acestui sistem de teleconferință vor fi prezentate Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Administrației Naționale a Penitenciarelor, care la rândul lor vor informa despre acestea Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii.

Echipamentul tehnic instalat în instanțele de judecată a fost procurat în cadrul Programului pentru Justiție Transparentă grație susținerii generoase din partea poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Iulia Țvigun, Specialist în relații cu publicul, Programul pentru Justiție Transparentă, la tel: 068 91 88 99 sau prin adresa electronică: itvigun@openjustice.md.

Programul pentru Justiție Transparentă utilizează tehnologii moderne și consolidarea capacităților pentru a spori eficiența, transparența și responsabilizarea sectorului justiției, oferind un acces mai bun cetățenilor și sporind încrederea publicului în sistemul judiciar, care contribuie la fortificarea democrației și lupta împotriva corupției.

Imprimare