La începutul anului 2018, Curțile de Apel din Republica Moldova și-au luat angajamentul de a-și spori performanța. Pentru aceasta, Curțile de Apel au adoptat Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ), prevederile căruia sunt implementate în multe țări. Cu ajutorul acestui cadru, Curțile de Apel și din Republica Moldova urmează să devină mai eficiente, confortabile și prietenoase atât pentru proprii angajați cât și pentru justițiabili.

Pilotarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ) a fost decisă de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 16/1 din 16.01.2018 și va dura până la sfârșitul anului 2018. În baza rezultatelor pilotării acestui Cadru în Curțile de Apel, CIEJ ar putea fi implementat în toate instanțele judecătorești din Republica Moldova. Pentru a impactul al CIEJ asupra Curților de Apel, reprezentanții acestora s-au întrunit azi, 23 noiembrie 2018 la Consiliul Superior al Magistraturii și au discutat rezultatele preliminare.

Implementarea prevederilor acestui Cadru este un proces de durată și a început cu autoevaluarea Curților de Apel, care au elaborat planuri de îmbunătățire în baza necesităților fiecărei instanțe în parte; astfel fiecare instanță își are propriul plan de dezvoltare. Însă pe lângă obiective specifice, au fost identificate și obiective comune: mai multe Curți de Apel necesită să îmbunătățească comunicarea angajaților instanțelor de judecată cu avocații și justițiabilii. Astfel, Curțile de Apel au început să citeze avocații și justițiabilii prin poșta electronică, renunțând la scrisorile pe suport de hârtie și serviciile poștale, care consumă timp și resurse financiare. Curtea de Apel Bălți a estimat că grație acestei practici, anual, pot fi economisite cca 24 mii de lei.

Un aspect important care este îmbunătățit grație CIEJ este și profesionalismul angajaților, care implementează mecanisme de autoevaluare – identificare a punctelor slabe și a soluțiilor pentru dezvoltare profesională. Printre alte îmbunătățiri ce au fost realizate sau ce urmează să fie realizate, până la finele anului 2018, sunt: îmbunătățirea condițiilor de lucru și așteptare în instanțe – instalarea rampelor pentru persoane cu nevoi locomotorii speciale, punerea la dispoziția justițiabililor apei potabile, terminalelor de plată (pentru achitarea mai rapidă taxelor de stat în instanță) și traducătorilor, îmbunătățirea comunicării cu justițiabilii prin desemnarea unei persoane specializate care va răspunde la întrebările justițiabililor.

Rezultatele finale de pilotare a Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească vor fi prezentate și discutate cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii în ianuarie 2018. Pilotarea CIEJ se realizează în cooperare cu Programul pentru Justiție Transparentă și grație  susținerii generoase din partea poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Iulia Țvigun, Specialist în relații cu publicul, Programul pentru Justiție Transparentă, la tel: 068 91 88 99 sau prin adresa electronică: itvigun@openjustice.md.

Programul pentru Justiție Transparentă utilizează tehnologii moderne și consolidarea capacităților pentru a spori eficiența, transparența și responsabilizarea sectorului justiției, oferind un acces mai bun cetățenilor și sporind încrederea publicului în sistemul judiciar, care contribuie la fortificarea democrației și lupta împotriva corupției.

Imprimare