De la 1 martie, persoanele refugiate din cauza războiului din Ucraina vor beneficia de așa numita „protecție temporară”. La modul practic, refugiații și refugiatele ucrainene vor beneficia de un document de identitate, acces la educație, asistență medicală, statut juridic etc. 

Datele cu care operează autoritățile de la Chișinău arată că, în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, în comparație cu statele europene, se află cei mai mulți refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Cu sprijinul partenerilor occidentali, din 1 martie, guvernul va pune în aplicare mecanismul de acordare a protecției temporare pentru persoanele refugiate din Ucraina, ce le-ar oferi mai multe facilități pentru o perioadă determinată.

Care sunt beneficiile protecției temporare? 

Statutul de protecție temporară oferă refugiaților ucraineni dreptul:

  • De a se afla pe teritoriul RM și a nu fi returnat în țara în care riscă să i se aducă atingere vieții, libertății sau integrității fizice sau psihice;
  • La un document de identitate, care se eliberează gratis pentru perioada în care li s-a acordat protecția temporară; 
  • Dreptul la muncă și de a beneficia de sprijin pentru angajare în câmpul muncii;
  • De a avea acces la cazare gratuită în cadrul Centrelor de cazare pentru persoanele aflate în dificultate; 
  • De a primi asistență medicală primară și de urgență;
  • De a avea acces la învățământ;
  • De a beneficia de măsurile de asistență socială în cazul familiilor cu copii, precum și minori neînsoțiți.  

Cine poate obține protecție temporară în Republica Moldova? 

În Republica Moldova pot beneficia de protecție temporară următoarele categorii de persoane:

  • Cetățeni ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022;
  • Cetățeni ucraineni care se aflau în Republica Moldova înainte de 24 februarie 2022;
  • Apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022 și care nu se pot întoarce în condiții de siguranță în țară sau regiunea lor de origine etc.

În acțiunile sale, guvernul de la Chișinău este susținut inclusiv de Consiliul Europei. În cadrul unui eveniment public, reprezentantul Consiliului Europei în Republica Moldova, William Massolin, a atras atenția că autoritățile moldovene au nevoie de sprijin în gestionarea fluxului de refugiați atât timp cât războiul este în desfășurare.

„Înţelegem că sprijinul este necesar în continuare pentru asigurarea unei abordări mai durabile, în special în condiţiile actuale, când războiul este încă în desfăşurare şi un număr considerabil de refugiaţi şi migranţi rămân în ţară. Iată de ce proiectul nou are drept scop să ofere asistenţă ţintită Republicii Moldova contribuind la consolidarea unui sistem de azil şi migraţie rezilient, în concordanţă cu standardele internaţionale”, a precizat reprezentantul Consiliului Europei în Republica Moldova. 

Organizația va oferi Republicii Moldova 600 mii de euro până în 2024 în cadrul proiectului „Consolidarea protecției drepturilor omului ale refugiaților și migranților din Republica Moldova”. Banii vor fi direcționați inclusiv pentru organizarea a trei oficii regionale unde, la solicitare, se vor oferi documente de identitate persoanelor refugiate din Ucraina, explică secretara de stat de la Ministerul de Interne, Jana Costachi. 

Pentru a putea primit documentul de identitate, refugiaţii vor trebui să îndeplinească mai multe condiţii cumulative. Primul, să-şi exprime dorinţa, să solicite acest drept. Doi, să aibă stabilit un loc de domiciliu pe care să-l putem identifica. Şi, trei, să poată să respecte un regim conform căruia R. Moldova stabileşte o relaţie între drepturi şi obligaţii între stat şi persoană fizică”, susține Jana Costachi. 

Potrivit autorităților, datele privind beneficiarii de protecție temporară vor fi înregistrate în Sistemul informațional automatizat al autorității competente pentru străini și vor putea fi accesate prin platforma de interoperabilitate MConnect. Astfel, proiectul va contribui la o gestionare mai eficientă a fluxurilor migraționale, legalizarea și monitorizarea refugiaților aflați pe teritoriul R. Moldova.

Imprimare