Experții Programului pentru Justiție Transparentă care au ghidat atelierul

La 27 și 28 noiembrie 2017, consultanții Programului pentru Justiție Transparentă, contractați pe termen scurt, au desfășurat un atelier dedicat procedurilor de selecție, transfer și evaluare a judecătorilor. La atelier au fost prezenți mai mulți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), precum și reprezentanți ai Ministerului Justiției, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) și ai comunității donatorilor.

Modalitatea interactivă în care s-a desfășurat atelierul a facilitat un schimb deschis de opinii cu privire la problemele privind selecția, transferul și evaluarea judecătorilor. Participanții au fost de acord cu recomandările sugerate de experții din partea Programului pentru Justiție Transparentă cu privire la îmbunătățirea procedurilor de selectare și promovare a judecătorilor.

Reprezentanții sistemului judecătoresc participă la atelier

Reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii
discută Planurile de Acțiune pentru Sporirea Eficienței (PASE)

În urma discuțiilor, participanții au ajuns la o înțelegere comună în privința criteriilor și procedurilor  de  selecție,  a  distribuției  puterilor dintre CSM, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor și Colegiul de Selecție și Carieră a  Judecătorilor, precum și a necesității de a îmbunătăți calitatea motivării expuse în deciziile de selectare și promovare a judecătorilor, atât în cazul colegiilor CSM, cât și în cazul membrilor CSM. Alte recomandări au vizat necesitatea unor modificări legislative, pentru a eficientiza procedurile de selecție și evaluare, precum și necesitatea de a extinde șirul de competențe ale Curții Supreme de Justiție, incluzând examinarea apelurilor împotriva deciziilor privind selecția și a altor aspecte.

În baza discuțiilor din cadrul atelierului, experții din partea Programului pentru Justiție Transparentă au elaborat Planurile de Acțiune pentru Sporirea Eficienței (PASE) pentru Colegiul de Selecție și Colegiul de Evaluare de pe lângă CSM. PASE au scopul de a moderniza sistemul actual de evaluare a activității judecătorilor și de racordare a acestuia la standarde internaționale și europene. Atelierul face parte din măsurile întreprinse de către Program, pentru a ajuta sistemul judecătoresc din Moldova să îmbunătățească procedurile de selectare, promovare și evaluare a judecătorilor, sporind obiectivitatea, transparența și responsabilizarea în cadrul procedurilor de selecție.

În urma atelierului, la 7 decembrie 2017, Programul pentru Justiție Transparentă a desfășurat o ședință de instruire pentru reprezentanții CSM, în cadrul căreia experții Programului au prezentat proiectele PASE. În cadrul instruirii s-au discutat modalitățile de îmbunătățire a criteriilor de selecție și a deciziilor cu privire la selecție, precum și a PASE în domeniul selectării, transferului, promovării și evaluării judecătorilor.

Imprimare