Studenți ai Universității „Alecu Russo” din Bălți participă la lecția publică despre mecanismele naționale de prevenire a violenței față de femei

Cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, pe 24 noiembrie 2017, Programul pentru Justiție Transparentă a participat la o lecție publică la Bălți. Evenimentul a avut menirea de a sensibiliza studenții și profesorii universitari cu privire la  fenomenul violenței în familie și legislația în domeniul prevenirii violenței față de femei. Studenții au aflat cum să ofere consultații juridice victimelor violenței în familie și victimelor  altor forme de violență, devenind mai pregătiți să ofere ajutorul și informațiile potrivite victimelor. În ziua evenimentului, echipa Programului a accentuat importanța eradicării violenței împotriva femeilor și a cunoașterii surselor la care victimele pot apela pentru ajutor. Echipa Programului a distribuit un pliant cu sfaturi practice despre cum trebuie de procedat în cazul în care o persoană devine victima abuzului și informații despre mecanismele de protecție disponibile în Moldova. Pliantul conține datele de contact ale instituțiilor care oferă asistență și consiliere specializată victimelor abuzului. Contribuind la îmbunătățirea cunoștințelor viitorilor avocați și consilieri juridici în domeniul asistenței pentru femeile vulnerabile, Programul pentru Justiție Transparentă își manifestă angajamentul față de asigurarea accesului la justiție pentru toți moldovenii.

La 4 și 5 decembrie 2017, Organizația Națiunilor Unite a desfășurat o conferință de două zile, dedicată Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Conferința a avut ca scop îmbunătățirea accesului fizic în instituțiile publice pentru persoanele cu necesități speciale și educarea publicului despre drepturile persoanelor cu dizabilități. Conferința a oferit un prilej pentru a marca Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități alături de comunitatea internațională. Programul a colaborat cu Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități la publicarea unei borșuri care informează persoanele cu necesități speciale despre drepturile lor și le ajută să obțină asistență juridică gratuită. Broșura a fost distribuită celor peste 90 de participanți ai conferinței. De asemenea, membrii Programului au participat la o discuție a unui grup de experți cu privire la conștientizarea publicului despre problemele oamenilor cu necesități speciale. Participând la acest eveniment, Programul a contribuit la sporirea accesului la informații despre sectorul justiției pentru persoanele cu necesități speciale.

Prezentarea broșurii „Accesul la justiție și drepturile persoanelor cu necesități speciale”

În aceeași săptămână, la 8 decembrie 2017, Programul pentru Justiție Transparentă și Clinica Juridică din Bălți au desfășurat o discuție publică cu privire la modalitățile de combatere a corupției. Evenimentul a reunit 35 de participanți, inclusiv studenți la drept și științe sociale, care au fost divizați în două grupuri, în cadrul cărora au făcut schimb de opinii și idei despre corupție și impactul acesteia asupra drepturilor omului. Fiecare grup a formulat propuneri bine gândite privind combaterea corupției și toți au fost de acord cu faptul că în societatea moldovenească trebuie să se depună eforturi mai mari pentru sporirea culturii juridice. Astfel, Programul pentru Justiție Transparentă a contribuit la educarea generației mai tinere în identificarea și lupta împotriva corupției prin promovarea respectului față de drepturile omului.

Imprimare