Guvernul a avizat pozitiv proiectul Ministerului Justiției de abrogare a Capitolului XIII1 din Codul de procedură civilă, care se referă la medierea judiciară. Mai exact, este vorba de excluderea medierii judiciare obligatorii pentru cauzele civile. 

Potrivit Ministerului Justiției, această metodă alternativă de soluționare a litigiilor s-a dovedit a fi ineficientă și nu a generat rezultatele așteptate. „S-a constatat că medierea judiciară reprezintă o metodă ineficientă de soluționare prealabilă a litigiilor, care a îngreunat semnificativ procedurile judiciare și a cauzat tergiversarea cauzelor pendinte, fiind afectat disproporțional accesul liber la justiție”, se arată în nota informativă a Ministerului Justiției. 

„În ultimii patru ani, din numărul total al proceselor de mediere judiciară – circa 43.500 de cazuri, doar 1.165 s-au finalizat cu încheierea unei tranzacții. În restul litigiilor, procesele de mediere au încetat prin refuzul părților de a soluționa litigiul pe cale amiabilă, expirarea termenului sau renunțarea reclamantului la acțiune”, a argumentat secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Ce arată experiența României?

De asemenea, s-a constatat că procesele de mediere judiciară au o durată excesivă – între trei și nouă luni, ceea ce contravine Codului de procedură civilă, care prevede că termenul medierii judiciare nu poate depăși 45 de zile.

De altfel, în România medierea obligatorie a fost declarată neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 266/2014, în care Curtea a statuat, inter alia, că procedura prealabilă obligatorie de mediere apare ca fiind o piedică în calea realizării și obținerii de către cetățean a drepturilor sale în justiție (par. 24). 

Similar, și Curtea Constituțională a Republicii Moldova în Hotărârea nr. 8/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 (medierea judiciară) a statuat că medierea judiciară obligatorie reprezintă o limitare a dreptului persoanelor la un proces echitabil, sub aspectul tergiversării soluționării cauzei într-un termen rezonabil, fiind afectat dreptul garantat de art. 20 din Constituția Republicii Moldova (par. 54).

Este prevăzută dispoziția tranzitorie

Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției mai prevede dispoziția tranzitorie, conform căreia procesele de mediere judiciară neîncheiate la momentul intrării în vigoare a legii vor fi continuate și finalizate conform legii vechi. Însă, o parte sau ambele părți din litigiu vor putea solicita încetarea imediată a procedurii de mediere judiciară. În acest caz, instanța de judecată va emite o încheiere nesusceptibilă de atac cu privire la încetarea procedurii de mediere judiciară și va transmite dosarul instanței judecătorești pentru repartizare aleatorie unui alt judecător sau, după caz, unui alt complet de judecată. 

De asemenea, instanța de judecată va fi obligată să informeze părțile despre dreptul de a solicita încetarea imediată a procedurii de mediere judiciară. Astfel, va fi asigurată finalizarea procedurilor de mediere care vor fi în desfășurare la momentul intrării în vigoare a legii. Excluderea instituției medierii judiciare obligatorii este o acțiune prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022.

Imprimare