Parlamentul de la Chișinău a adoptat, la începutul lunii iulie, noua lege a condominiului, odată cu intrarea în vigoare a acesteia urmând relațiile dintre proprietarii de apartamente să fie reglementate mai clar. Potrivit documentului, locatarii vor fi protejați de plăți nejustificate și vor putea crea mai ușor asociații de proprietari din condominiu. 

De asemenea, după adoptarea acestui proiect, blocurile de locuit vor putea, în curând, accesa fonduri europene în valoare de 1.5 miliarde de lei pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor. 

Principalele prevederi ale legii sunt:

  • Locatarii vor putea vota prin corespondență în procesul de luare a deciziilor; 
  • Proprietarul va avea dreptul să ceară corectarea oricărei facturi, să refuze plata sumelor ilegale și să ceară rambursarea lor/luarea în cont pentru următoarele luni;
  • Proprietarii de apartamente nu vor avea dreptul să facă intervenții sau lucrări la fațadă, inclusiv la decorul arhitectural al clădirii. Cei care nu respectă legea vor amendați cu sume între 50 și 300 de lei pentru fiecare zi cât durează încălcarea;
  • Sunt reglementate detaliat serviciile (energie termică, apă, canalizare, salubrizare etc.) intermediate de asociație, după principiul că asociația nu furnizează serviciile și nu garantează plățile (doar încheie contracte de prestare a serviciilor);
  • Sunt prevăzute înlesniri financiare pentru persoanele social-vulnerabile;
  • Asociația de locatari va putea folosi o platformă online e-Condominiu, unde vor fi stocate toate informațiile relevante și prin care locatarii vor putea vota de la distanță;
  • Se stabilește clar modul de organizare a proprietarilor în cadrul unei asociații care include mai multe blocuri.

Cum și cine gestionează condominiul?

Potrivit unei analize semnate de avocatul Liubomir Dudulica, condominiul reprezintă un complex unic de bunuri imobiliare, ce include terenul în hotarele stabilite şi blocurile de locuinţe, alte obiective imobiliare amplasate pe acesta, în care o parte  se află în proprietate privată, de stat sau municipală, iar restul este proprietate comună indiviză.

În Chișinău, peste 80 la sută din locuitori stau în blocuri locative multietajate. Proprietarii de apartamente și chiriașii acestora împart spații comune (scările blocului, subsolul, fațadele, acoperiș, ascensorul, rețelele inginerești de alimentare cu apă, gaz  etc.) și terenurile adiacente blocurilor, cu toate elementele care se află pe teritoriul acestora (drumurile de acces, trotuare, terenuri de joacă sau fitness, plantații multianuale, parcări auto etc.). Apartamentele aparțin proprietarilor (proprietate individuală), iar spațiile comune și terenurile aferente reprezintă proprietatea tuturor locatarilor. Fiecărui proprietar îi revine o cotă parte proporțională cu suprafața locuinței sale. Împreună, blocul sau complexul de blocuri cu apartamentele, spațiile comune și aferente ale acestora constituie condominiul, notează Cristina Vorneanu, într-un articol pentru asociația Primăria Mea

Ce obligații are proprietarul de condominiu?

Noua lege prevede că, în cazul în care proprietarul sau posesorul unei locuințe a cauzat prejudicii altor proprietari sau terților, proprietarul este obligat să repare prejudiciul în conformitate cu legislația. Legea mai prevede că proprietarul trebuie să se comporte cu bună-credință și să respecte interesele legitime ale celorlalți proprietari în raporturile dintre ei și în raporturile sale cu asociația.

Cu un preaviz de trei zile, proprietarul este obligat:

  • să permită accesul în unitate al reprezentanților asociației, ai furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, ai prestatorilor de servicii intermediate și serviciilor contractate individual de proprietar, atunci când este necesar să se inspecteze, să se reparare sau să se înlocuiască elementele din bunurile proprietate comună sau elementele de infrastructură asociată rețelelor publice de comunicații electronice la care se poate avea acces numai din respectiva unitate. Pentru prevenirea sau înlăturarea imediată a consecințelor unei avarii sau calamități naturale, preavizul nu este necesar;
  • să permită accesul în unitate a reprezentanților prestatorilor de servicii intermediate și serviciilor contractate individual de proprietar pentru verificarea corectitudinii montării și funcționării echipamentelor de măsurare a volumului de apă potabilă și apă caldă menajeră, gaze naturale, energie termică și pentru citirea indicilor;
  • să permită accesul în unitate a reprezentanților furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor calamităților naturale ori înlăturarea unor deranjamente apărute în rețea, în scopul asigurării continuității furnizării rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice.

În cazul în care proprietarul sau posesorul unității a cauzat prejudicii altor proprietari sau terților, proprietarul este obligat să repare prejudiciul în conformitate cu legislația. Proprietarii din clădirile aflate în pericol de avariere sunt obligați să ia măsuri pentru reducerea riscului de prăbușire a clădirii. Aceeași obligație revine asociației. 

Imprimare