În luna iulie a fost adoptată legea menită să simplifice procedura de confiscare a averii unei persoane condamnate pe care aceasta nu o poate justifica, cunoscută și drept confiscarea extinsă”.

Astfel, după intrarea în vigoare a noilor prevederi, confiscarea nu se va limita la infracțiunile de corupție, ci se extinde și asupra altor infracțiuni de natură repetitivă, comise în scop de îmbogățire, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de patru ani.

Confiscarea extinsă se va dispune în cazurile în care valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată depășește suma de 20 de salarii medii pe economie față de veniturile dobândite licit de aceasta, iar persoana condamnată nu poate prezenta dovezi că bunurile respective sunt dobândite pe alte căi decât cele ilegale, se arată într-un comunicat oficial al Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului.

De asemenea, a fost instituită obligația ca procurorii să verifice de fiecare dată dacă o asemenea diferență există și, în cazul existenței ei, să solicite judecătorului confiscarea.

În primul rând vor fi confiscate mijloacele bănești, iar în caz de insuficiență a acestora – celelalte averi. În asemenea mod va fi simplificată modalitatea de executare a confiscării.

Imprimare