Citiți în acestă ediție:

USAID LANSEAZĂ UN NOU PROGRAM ÎN CADRUL REFORMEI JUDICIARE DIN MOLDOVA

ACCESUL ONLINE LA INFORMAȚII JUDICIARE – O CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ

PROGRAMUL PENTRU JUSTIȚIE TRANSPARENTĂ SEMNEAZĂ UN NOU PROTOCOL DE COLABORARE

GRUPURILE DE LUCRU – CATALIZATOR AL SCHIMBĂRII

Puteți descărca buletinul de știri în formatul PDF mai jos. 

Imprimare