Oficiul Națiunilor Unite (ONU) de la Geneva a organizat, la începutul acestei luni, cea de-a 50-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, în cadrul căreia a adoptat Raportul Evaluării Periodice Universale (EPU) a Republicii Moldova. 

În cadrul sesiunii de la Geneva, delegația moldoveană a prezentat evoluția în domeniul drepturilor omului de la începutul acestui an, evidențiind lansarea procesului de elaborare și promovare a unui nou Plan de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, consolidarea instituțiilor Avocatul Poporului și Avocatul Copilului, reforma sectorului justiției și măsurile adoptate pentru garantarea drepturilor refugiaților ajunși în Republica Moldova din cauza războiului din Ucraina.

Reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă oficiul ONU, Ambasadoarea Tatiana Molcean, a atras atenția că autoritățile moldovene au fost puse la grea încercare din cauza războiului din Ucraina, care a afectat inclusiv domeniul respectării drepturilor omului.

Războiul a dus la o criză umanitară în regiunea noastră, la fel și în Republica Moldova, cu sute și mii de refugiați care în ultimele luni au căutat adăpost în țara noastră. La fel ne-am confruntat cu provocări economice și sociale care au trebuit imediat rezolvate. În pofida acestor greutăți, ne asumăm că vom păstra hotarele țării noastre deschise pentru oamenii care vor căuta ajutor și vom face tot ce ne stă în puteri pentru a proteja drepturile cetățenilor noștri”, a menționat Ambasadoare Molcean. 

În cadrul sesiunii, Republicii Moldova i-au fost adresate un șir de recomandări din partea mai multor state, inclusiv din partea reprezentanților societății civile. Federația Internațională pentru Drepturile Omului (FIDH) și Promo-LEX, membră a acestei organizații, au intervenit cu un discurs comun, susținut de avocata Nicoleta Hriplivîi. Ea a abordat o serie de probleme, care trebuie soluționate până la următorul ciclu al Evaluării Periodice Universale a Republicii Moldova. În special, a fost atrasă atenția asupra următoarelor aspecte:

Problema supraaglomerării instituțiilor penitenciare, limitarea accesului la asistență medicală, eșecul autorităților de a garanta respectarea principiului echivalenței asistenței medicale și insuficiența resurselor umane în cadrul sistemului penitenciar;

Problema măsurilor punitive împotriva consumatorilor de droguri, lipsa alternativelor pentru condamnare sau pedeapsă pentru infracțiunile asociate consumului de droguri.

„În ciuda unor îmbunătățiri ușoare, închisorile rămân supraaglomerate, iar accesul la asistență medicală este limitată din cauza infrastructurii și politicilor inadecvate, a resurselor umane și financiare insuficiente. Încurajăm Guvernul să pună în practică recomandările formulate prin strânsa colaborare cu societatea civilă și să asigure finanțarea necesară pentru implementarea eficientă a acestor recomandări”, a menționat avocata Nicoleta Hriplivîi.

Evaluarea Periodică Universală reprezintă un mecanism al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu ajutorul căruia este evaluată, o dată la 5 ani, îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor statelor membre ONU, în domeniul drepturilor omului. În rezultatul acestui proces, statele supuse revizuirii primesc recomandări pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului la nivel național. Republica Moldova a fost evaluată pentru prima dată în 2011. La prima evaluare în cadrul EPU (2011) Moldova a primit – 123 de recomandări, iar la cea de-a doua (2016), a primit 218 recomandări.

Imprimare